ระบบตรวจสอบแหล่งที่มาของหมายเลขไอพีแอสเดรส (รองรับ IPv4 และ IPv6)

IP Check system (Support IPv4 and IPv6)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


Enter IP Address (IPv4 or IPv6)

ผลลัพธ์หมายเลขไอพีที่คุณกำลังค้นหา (Your Searching IP Address)
หมายเลขไอพีแอสเดรส :
IP Address  
รหัสประเทศ :
Country code  
ชื่อประเทศ :
Country name  
ธงชาติ :
Country flag  
ผู้ให้บริการ :
ISP name  

    เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหมายเลขไอพีแอสเดรสมาจากประเทศอะไร ?
คำตอบคือ เว็บนี้เท่านั้นที่จะทำให้คุณรู้ว่าหมายเลขไอพีแอสเดรสมาจากประเทศอะไร
อ่านบทความเพิ่มเติม