ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
201 13 เมษายน 2560 http://nr.ac.th/main/0.txt Linux คลิก
202 13 เมษายน 2560 http://it.bmp.ac.th/ep/ Win 2008 คลิก
203 12 เมษายน 2560 http://cmi4.go.th/web/h4ckboy501/ Linux คลิก
204 12 เมษายน 2560 http://www.academic.flas.kps.ku.ac.th/staff/hop3.php Linux คลิก
205 12 เมษายน 2560 http://www.journal.nu.ac.th/public/site/images/a/ppy.png Unknown คลิก
206 11 เมษายน 2560 http://thungmonwit.ac.th/index.html Linux คลิก
207 11 เมษายน 2560 http://mttech.co.th/configuration.php Linux คลิก
208 11 เมษายน 2560 http://apvl.or.th/aboutus/newfile.php Linux คลิก
209 11 เมษายน 2560 http://zemasch.co.th/items/newfile.php Linux คลิก
210 11 เมษายน 2560 http://nk4.ac.th/videos/newfile.php Linux คลิก
211 11 เมษายน 2560 http://ksp-spk.or.th/spk1/newfile.php Linux คลิก
212 11 เมษายน 2560 http://ubonlocalgov.or.th/images/newfile.php Linux คลิก
213 11 เมษายน 2560 http://kswschool.ac.th/images/newfile.php Linux คลิก
214 11 เมษายน 2560 http://earthandsun.co.th/400.shtml Linux คลิก
215 11 เมษายน 2560 http://nongtupthai.go.th/Home/newfile.php Linux คลิก
216 11 เมษายน 2560 http://www.lc.ac.th/gallery/sec.html Linux คลิก
217 11 เมษายน 2560 http://autobox.in.th/sec.html Unknown คลิก
218 10 เมษายน 2560 http://www.pgs.ac.th/images/images_slide/slide9.gif Linux คลิก
219 10 เมษายน 2560 http://www.mahavajiralongkorncancercenter.go.th/iran.html Unknown คลิก
220 9 เมษายน 2560 http://www.yala1.go.th/trc/iran.html Linux คลิก
221 9 เมษายน 2560 http://www.playtime.co.th/about/ Linux คลิก
222 9 เมษายน 2560 http://mukdahan.nfe.go.th/e-office/view.php?id_view=1 Linux คลิก
223 9 เมษายน 2560 http://srsmartcar.co.th/wp-content/w3tc-config/kroz.htm Linux คลิก
224 9 เมษายน 2560 http://www.nadue.go.th/fileupload/AmoHassan.txt Linux คลิก
225 9 เมษายน 2560 http://dailyplans.bangkok.go.th/bmaprojects/vz.txt Win 2008 คลิก
ทั้งหมด 2157 รายการ « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 87 Next »