ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
201 8 เมษายน 2560 http://nextstationtravel.co.th Linux คลิก
202 8 เมษายน 2560 http://sapuewit.ac.th Linux คลิก
203 8 เมษายน 2560 http://saharaj.ac.th Linux คลิก
204 7 เมษายน 2560 http://www.kutbot.go.th/?id=1&path=menu_l2&head_title=%A2%E9%CD%C1%D9%C5%BA%D8%A4%C5%D2%A1%C3 Linux คลิก
205 5 เมษายน 2560 http://www.sasukphimai.go.th/web_old/ Linux คลิก
206 4 เมษายน 2560 http://www.pmn.co.th/bannerright/1337.html Linux คลิก
207 4 เมษายน 2560 http://www.nonghan.ac.th/NHC/ Linux คลิก
208 4 เมษายน 2560 http://donphothong.go.th/y.php Linux คลิก
209 4 เมษายน 2560 http://www.kudwa.go.th/y.php Linux คลิก
210 3 เมษายน 2560 http://wangnamyen.go.th/a.php Linux คลิก
211 3 เมษายน 2560 http://www.thephahospital.go.th/a.php Linux คลิก
212 3 เมษายน 2560 http://www.phum.go.th/a.php Linux คลิก
213 3 เมษายน 2560 http://e-lib.ddc.moph.go.th/xampp/lang.tmp Linux คลิก
214 3 เมษายน 2560 http://nonthaburi.nfe.go.th/xampp/lang.tmp Win 2008 คลิก
215 3 เมษายน 2560 http://www.naphopit.ac.th/a.php Linux คลิก
216 3 เมษายน 2560 http://cs.reru.ac.th/Moh3nra021.php Win 2012 คลิก
217 3 เมษายน 2560 http://www.tpa.or.th/slc/news.php?id=13 Linux คลิก
218 3 เมษายน 2560 http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi/resource/1337.html Linux คลิก
219 3 เมษายน 2560 http://www.chumphon2.go.th/cpn2/bots.txt Linux คลิก
220 2 เมษายน 2560 http://www.web.ses26.go.th/?module=info_view&id=17 Win 2008 คลิก
221 2 เมษายน 2560 http://research.yru.ac.th/e-journal/public/site/images/a/ppy.png Unknown คลิก
222 2 เมษายน 2560 http://www.e-majallah.ftu.ac.th/public/site/images/a/ppy.png Linux คลิก
223 2 เมษายน 2560 http://www.res-eva.ubru.ac.th/journals/public/site/images/a/ppy.png Win 2003 คลิก
224 2 เมษายน 2560 http://www.encm.rmutt.ac.th/enjournal/public/site/images/a/ppy.png Win 2012 คลิก
225 2 เมษายน 2560 https://ejournal.kku.ac.th/public/site/images/aas/ppy.png Linux คลิก
ทั้งหมด 2119 รายการ « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 85 Next »