ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
201 30 มีนาคม 2560 http://www.chkbschool.ac.th/poop.php Linux คลิก
202 30 มีนาคม 2560 http://www.edu.makmeeschool.ac.th/poop.php Linux คลิก
203 30 มีนาคม 2560 http://www.kut.ac.th/tmhOAuth/poop.php FreeBSD คลิก
204 29 มีนาคม 2560 http://dpr.sut.ac.th/images/banners/silo.jpg Unknown คลิก
205 29 มีนาคม 2560 http://it.nation.ac.th/yonok53/admin/images/e_20160728110319.jpg Unknown คลิก
206 29 มีนาคม 2560 http://www.qtc.co.th/theme-front/7.htm Linux คลิก
207 29 มีนาคม 2560 http://www.secondary28.go.th/a.php Linux คลิก
208 28 มีนาคม 2560 http://www.vet.mut.ac.th/ati/fileupload/00065_2560-03-28_15-14-56.txt Linux คลิก
209 28 มีนาคม 2560 http://ns.ofmthailand.org/by.htm Linux คลิก
210 27 มีนาคม 2560 http://qa.nmc.ac.th/th/images/zeus.html Linux คลิก
211 26 มีนาคม 2560 http://computer.satitcmu.ac.th/adminer.php Linux คลิก
212 26 มีนาคม 2560 http://www.autisticsisaket.net/robots.txt Linux คลิก
213 25 มีนาคม 2560 http://www.siammatee.net/image/product/omit.html Win 2012 คลิก
214 25 มีนาคม 2560 http://www.pong-dang.go.th/article.php?id=37 Linux คลิก
215 25 มีนาคม 2560 http://www.nbk.go.th/download.php?id=4 Linux คลิก
216 25 มีนาคม 2560 http://www.geophysics.sci.psu.ac.th FreeBSD คลิก
217 25 มีนาคม 2560 http://nikomsangtoneng.go.th/article.php?id=14 Linux คลิก
218 25 มีนาคม 2560 http://linguistics.hu.swu.ac.th/Gaza.html Win 2012 คลิก
219 25 มีนาคม 2560 http://www.samrong.go.th/article.php?id=34 Linux คลิก
220 25 มีนาคม 2560 http://prachuapcity.go.th/images/cok.txt Linux คลิก
221 25 มีนาคม 2560 http://mgt.pnu.ac.th/co_op/project/document/1337.html Linux คลิก
222 25 มีนาคม 2560 http://thachana.go.th/images/cok.txt Linux คลิก
223 25 มีนาคม 2560 http://thungsaithong.go.th/images/cok.txt Linux คลิก
224 25 มีนาคม 2560 http://wisai-nuea.go.th/images/cok.txt Linux คลิก
225 25 มีนาคม 2560 http://nikom-st.go.th/images/cok.txt Linux คลิก
ทั้งหมด 2010 รายการ « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 81 Next »