ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
2051 5 พฤษภาคม 2559 http://splmu.go.th/r.php Unknown คลิก
2052 5 พฤษภาคม 2559 http://pet.nfe.go.th Linux คลิก
2053 5 พฤษภาคม 2559 http://trang.nfe.go.th/xx.htm Win 2003 คลิก
2054 5 พฤษภาคม 2559 http://kokchang.go.th Linux คลิก
2055 5 พฤษภาคม 2559 http://klongjinda.go.th/solyx.txt Linux คลิก
2056 4 พฤษภาคม 2559 http://www.ato.moph.go.th Linux คลิก
2057 4 พฤษภาคม 2559 http://www.samkohos.moph.go.th Linux คลิก
2058 4 พฤษภาคม 2559 http://km.doae.go.th/by.txt Win 2003 คลิก
2059 2 พฤษภาคม 2559 http://nccdmuk.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2060 2 พฤษภาคม 2559 http://maewanphrao.go.th/by.htm Win 2012 คลิก
2061 2 พฤษภาคม 2559 http://dumyai.go.th/z.html Linux คลิก
2062 30 เมษายน 2559 http://nonsomboonlocal.go.th Linux คลิก
2063 29 เมษายน 2559 http://narathiwat.nfe.go.th/ampwaeng/web1/file_editor/_input_3_.txt Unknown คลิก
2064 29 เมษายน 2559 http://sahathat.go.th/obec/web1/file_editor/_input_3_.txt Linux คลิก
2065 27 เมษายน 2559 http://mukdopa.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2066 27 เมษายน 2559 http://www.wiangphrao.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2067 27 เมษายน 2559 http://maesaisao.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2068 27 เมษายน 2559 http://udonpao.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2069 27 เมษายน 2559 http://www.sea16.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2070 27 เมษายน 2559 http://www.duthong.go.th Linux คลิก
2071 27 เมษายน 2559 http://www.sopprap.go.th/x.htm Win 2008 คลิก
2072 26 เมษายน 2559 http://khui.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2073 26 เมษายน 2559 http://maechanhospital.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2074 26 เมษายน 2559 http://chiangkiean.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2075 26 เมษายน 2559 http://pvlo-pgg.dld.go.th/th/i.htm Linux คลิก
ทั้งหมด 2157 รายการ « Previous 1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Next »