ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
2026 29 เมษายน 2559 http://sahathat.go.th/obec/web1/file_editor/_input_3_.txt Linux คลิก
2027 27 เมษายน 2559 http://mukdopa.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2028 27 เมษายน 2559 http://www.wiangphrao.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2029 27 เมษายน 2559 http://maesaisao.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2030 27 เมษายน 2559 http://udonpao.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2031 27 เมษายน 2559 http://www.sea16.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2032 27 เมษายน 2559 http://www.duthong.go.th Linux คลิก
2033 27 เมษายน 2559 http://www.sopprap.go.th/x.htm Win 2008 คลิก
2034 26 เมษายน 2559 http://khui.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2035 26 เมษายน 2559 http://maechanhospital.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2036 26 เมษายน 2559 http://chiangkiean.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2037 26 เมษายน 2559 http://pvlo-pgg.dld.go.th/th/i.htm Linux คลิก
2038 26 เมษายน 2559 http://pvlo-pbr.dld.go.th/th/i.htm Linux คลิก
2039 22 เมษายน 2559 http://trat.cdd.go.th Linux คลิก
2040 22 เมษายน 2559 http://www.khaochamao.go.th/huaitabmon/file_editor/_input_3_.png Linux คลิก
2041 22 เมษายน 2559 http://nangbuatcity.go.th/editor/coder.html Linux คลิก
2042 22 เมษายน 2559 http://khaodin.go.th/editor/coder.html Linux คลิก
2043 22 เมษายน 2559 http://bankae.go.th/editor/coder.html Linux คลิก
2044 22 เมษายน 2559 http://nangbuach.go.th/editor/coder.html Linux คลิก
2045 22 เมษายน 2559 http://poain.go.th/editor/coder.html Linux คลิก
2046 22 เมษายน 2559 http://wangwa.go.th/editor/coder.html Linux คลิก
2047 22 เมษายน 2559 http://thakai.go.th/editor/coder.html Linux คลิก
2048 22 เมษายน 2559 http://talingchansuphan.go.th/editor/coder.html Linux คลิก
2049 22 เมษายน 2559 http://dongkon.go.th/editor/coder.html Linux คลิก
2050 22 เมษายน 2559 http://krajiew.go.th/editor/coder.html Linux คลิก
ทั้งหมด 2119 รายการ « Previous 1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Next »