ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
2026 5 พฤษภาคม 2559 http://splmu.go.th/r.php Unknown คลิก
2027 5 พฤษภาคม 2559 http://pet.nfe.go.th Linux คลิก
2028 5 พฤษภาคม 2559 http://trang.nfe.go.th/xx.htm Win 2003 คลิก
2029 5 พฤษภาคม 2559 http://kokchang.go.th Linux คลิก
2030 5 พฤษภาคม 2559 http://klongjinda.go.th/solyx.txt Linux คลิก
2031 4 พฤษภาคม 2559 http://www.ato.moph.go.th Linux คลิก
2032 4 พฤษภาคม 2559 http://www.samkohos.moph.go.th Linux คลิก
2033 4 พฤษภาคม 2559 http://km.doae.go.th/by.txt Win 2003 คลิก
2034 2 พฤษภาคม 2559 http://nccdmuk.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2035 2 พฤษภาคม 2559 http://maewanphrao.go.th/by.htm Win 2012 คลิก
2036 2 พฤษภาคม 2559 http://dumyai.go.th/z.html Linux คลิก
2037 30 เมษายน 2559 http://nonsomboonlocal.go.th Linux คลิก
2038 29 เมษายน 2559 http://narathiwat.nfe.go.th/ampwaeng/web1/file_editor/_input_3_.txt Unknown คลิก
2039 29 เมษายน 2559 http://sahathat.go.th/obec/web1/file_editor/_input_3_.txt Linux คลิก
2040 27 เมษายน 2559 http://mukdopa.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2041 27 เมษายน 2559 http://www.wiangphrao.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2042 27 เมษายน 2559 http://maesaisao.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2043 27 เมษายน 2559 http://udonpao.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2044 27 เมษายน 2559 http://www.sea16.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2045 27 เมษายน 2559 http://www.duthong.go.th Linux คลิก
2046 27 เมษายน 2559 http://www.sopprap.go.th/x.htm Win 2008 คลิก
2047 26 เมษายน 2559 http://khui.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2048 26 เมษายน 2559 http://maechanhospital.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2049 26 เมษายน 2559 http://chiangkiean.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
2050 26 เมษายน 2559 http://pvlo-pgg.dld.go.th/th/i.htm Linux คลิก
ทั้งหมด 2132 รายการ « Previous 1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Next »