ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
2026 20 พฤษภาคม 2559 http://bamras.ddc.moph.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2027 20 พฤษภาคม 2559 http://khokpho.go.th/by.htm Win 2003 คลิก
2028 20 พฤษภาคม 2559 http://naket.go.th/by.htm Win 2003 คลิก
2029 18 พฤษภาคม 2559 http://buakhao.go.th/images/security.png Linux คลิก
2030 17 พฤษภาคม 2559 http://onlineordering.mcthai.co.th Linux คลิก
2031 17 พฤษภาคม 2559 http://www.sichomphu.go.th/by.htm Win 2012 คลิก
2032 17 พฤษภาคม 2559 http://www.cpa.go.th/cpa2/ultramode.txt Linux คลิก
2033 17 พฤษภาคม 2559 http://www.phai.go.th/intro/up_image/130516_105305.png Linux คลิก
2034 17 พฤษภาคม 2559 http://lansakae.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2035 16 พฤษภาคม 2559 http://board.bkkpro3.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2036 16 พฤษภาคม 2559 http://bkkpro3.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2037 16 พฤษภาคม 2559 http://barahom.go.th/by.htm Win 2012 คลิก
2038 16 พฤษภาคม 2559 http://khonkaen4.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2039 14 พฤษภาคม 2559 http://oper.dit.go.th/x.html Win 2003 คลิก
2040 12 พฤษภาคม 2559 http://sesarea23.go.th/web/news_pic/p85845141738.jpg Linux คลิก
2041 11 พฤษภาคม 2559 http://www.phsec.go.th Linux คลิก
2042 11 พฤษภาคม 2559 http://www.noncom.go.th Linux คลิก
2043 9 พฤษภาคม 2559 http://www.khaonoilocal.go.th/img_upload/i/bw.jpg Linux คลิก
2044 7 พฤษภาคม 2559 http://phitsanulok.cdd.go.th Linux คลิก
2045 6 พฤษภาคม 2559 http://engweb.dmsc.moph.go.th/ethics//_input_3_Gass.html Linux คลิก
2046 5 พฤษภาคม 2559 http://www.maesa.go.th/r.php Unknown คลิก
2047 5 พฤษภาคม 2559 http://sunpukwan.go.th/r.php Unknown คลิก
2048 5 พฤษภาคม 2559 http://www.tazala.go.th/r.php Unknown คลิก
2049 5 พฤษภาคม 2559 http://changpuek.go.th/r.php Unknown คลิก
2050 5 พฤษภาคม 2559 http://maehia.go.th/r.php Unknown คลิก
ทั้งหมด 2157 รายการ « Previous 1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Next »