ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
2001 14 พฤษภาคม 2559 http://oper.dit.go.th/x.html Win 2003 คลิก
2002 12 พฤษภาคม 2559 http://sesarea23.go.th/web/news_pic/p85845141738.jpg Linux คลิก
2003 11 พฤษภาคม 2559 http://www.phsec.go.th Linux คลิก
2004 11 พฤษภาคม 2559 http://www.noncom.go.th Linux คลิก
2005 9 พฤษภาคม 2559 http://www.khaonoilocal.go.th/img_upload/i/bw.jpg Linux คลิก
2006 7 พฤษภาคม 2559 http://phitsanulok.cdd.go.th Linux คลิก
2007 6 พฤษภาคม 2559 http://engweb.dmsc.moph.go.th/ethics//_input_3_Gass.html Linux คลิก
2008 5 พฤษภาคม 2559 http://www.maesa.go.th/r.php Unknown คลิก
2009 5 พฤษภาคม 2559 http://sunpukwan.go.th/r.php Unknown คลิก
2010 5 พฤษภาคม 2559 http://www.tazala.go.th/r.php Unknown คลิก
2011 5 พฤษภาคม 2559 http://changpuek.go.th/r.php Unknown คลิก
2012 5 พฤษภาคม 2559 http://maehia.go.th/r.php Unknown คลิก
2013 5 พฤษภาคม 2559 http://splmu.go.th/r.php Unknown คลิก
2014 5 พฤษภาคม 2559 http://pet.nfe.go.th Linux คลิก
2015 5 พฤษภาคม 2559 http://trang.nfe.go.th/xx.htm Win 2003 คลิก
2016 5 พฤษภาคม 2559 http://kokchang.go.th Linux คลิก
2017 5 พฤษภาคม 2559 http://klongjinda.go.th/solyx.txt Linux คลิก
2018 4 พฤษภาคม 2559 http://www.ato.moph.go.th Linux คลิก
2019 4 พฤษภาคม 2559 http://www.samkohos.moph.go.th Linux คลิก
2020 4 พฤษภาคม 2559 http://km.doae.go.th/by.txt Win 2003 คลิก
2021 2 พฤษภาคม 2559 http://nccdmuk.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2022 2 พฤษภาคม 2559 http://maewanphrao.go.th/by.htm Win 2012 คลิก
2023 2 พฤษภาคม 2559 http://dumyai.go.th/z.html Linux คลิก
2024 30 เมษายน 2559 http://nonsomboonlocal.go.th Linux คลิก
2025 29 เมษายน 2559 http://narathiwat.nfe.go.th/ampwaeng/web1/file_editor/_input_3_.txt Unknown คลิก
ทั้งหมด 2119 รายการ « Previous 1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Next »