ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
2001 20 พฤษภาคม 2559 http://bamras.ddc.moph.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2002 20 พฤษภาคม 2559 http://khokpho.go.th/by.htm Win 2003 คลิก
2003 20 พฤษภาคม 2559 http://naket.go.th/by.htm Win 2003 คลิก
2004 18 พฤษภาคม 2559 http://buakhao.go.th/images/security.png Linux คลิก
2005 17 พฤษภาคม 2559 http://onlineordering.mcthai.co.th Linux คลิก
2006 17 พฤษภาคม 2559 http://www.sichomphu.go.th/by.htm Win 2012 คลิก
2007 17 พฤษภาคม 2559 http://www.cpa.go.th/cpa2/ultramode.txt Linux คลิก
2008 17 พฤษภาคม 2559 http://www.phai.go.th/intro/up_image/130516_105305.png Linux คลิก
2009 17 พฤษภาคม 2559 http://lansakae.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2010 16 พฤษภาคม 2559 http://board.bkkpro3.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2011 16 พฤษภาคม 2559 http://bkkpro3.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2012 16 พฤษภาคม 2559 http://barahom.go.th/by.htm Win 2012 คลิก
2013 16 พฤษภาคม 2559 http://khonkaen4.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2014 14 พฤษภาคม 2559 http://oper.dit.go.th/x.html Win 2003 คลิก
2015 12 พฤษภาคม 2559 http://sesarea23.go.th/web/news_pic/p85845141738.jpg Linux คลิก
2016 11 พฤษภาคม 2559 http://www.phsec.go.th Linux คลิก
2017 11 พฤษภาคม 2559 http://www.noncom.go.th Linux คลิก
2018 9 พฤษภาคม 2559 http://www.khaonoilocal.go.th/img_upload/i/bw.jpg Linux คลิก
2019 7 พฤษภาคม 2559 http://phitsanulok.cdd.go.th Linux คลิก
2020 6 พฤษภาคม 2559 http://engweb.dmsc.moph.go.th/ethics//_input_3_Gass.html Linux คลิก
2021 5 พฤษภาคม 2559 http://www.maesa.go.th/r.php Unknown คลิก
2022 5 พฤษภาคม 2559 http://sunpukwan.go.th/r.php Unknown คลิก
2023 5 พฤษภาคม 2559 http://www.tazala.go.th/r.php Unknown คลิก
2024 5 พฤษภาคม 2559 http://changpuek.go.th/r.php Unknown คลิก
2025 5 พฤษภาคม 2559 http://maehia.go.th/r.php Unknown คลิก
ทั้งหมด 2132 รายการ « Previous 1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Next »