ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
2001 25 พฤษภาคม 2559 http://osh8.labour.go.th/logs/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
2002 25 พฤษภาคม 2559 http://osh7.labour.go.th/logs/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
2003 25 พฤษภาคม 2559 http://osh6.labour.go.th/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
2004 25 พฤษภาคม 2559 http://osh2.labour.go.th/logs/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
2005 25 พฤษภาคม 2559 http://osh1.labour.go.th/logs/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
2006 25 พฤษภาคม 2559 http://osh12.labour.go.th/media/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
2007 24 พฤษภาคม 2559 http://dutai.go.th/by.htm Win 2003 คลิก
2008 24 พฤษภาคม 2559 http://www.pth.go.th/by.htm Win 2003 คลิก
2009 24 พฤษภาคม 2559 http://www.piangluang.go.th/by.htm Win 2003 คลิก
2010 23 พฤษภาคม 2559 http://srikham.go.th/_files/data/dfy.txt Linux คลิก
2011 23 พฤษภาคม 2559 http://mflhospital.go.th/_files/data/dfy.txt Linux คลิก
2012 23 พฤษภาคม 2559 http://mengrai.go.th/_files/data/dfy.txt Linux คลิก
2013 23 พฤษภาคม 2559 http://maepao.go.th/_files/data/dfy.txt Linux คลิก
2014 23 พฤษภาคม 2559 http://www.chaamhospital.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2015 23 พฤษภาคม 2559 http://www.khokkwai.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2016 23 พฤษภาคม 2559 http://nadinongsang.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2017 23 พฤษภาคม 2559 http://tbbankor.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2018 23 พฤษภาคม 2559 http://tungpla.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2019 23 พฤษภาคม 2559 http://erfund.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2020 23 พฤษภาคม 2559 http://tareao.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2021 23 พฤษภาคม 2559 http://sbr22.mi.th/by.htm Win 2008 คลิก
2022 23 พฤษภาคม 2559 http://suratimmigration.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2023 23 พฤษภาคม 2559 http://krabyai.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2024 23 พฤษภาคม 2559 http://banpongphrao.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2025 20 พฤษภาคม 2559 http://r05.ldd.go.th/r05/templates/beez/index.php Linux คลิก
ทั้งหมด 2157 รายการ « Previous 1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 86 87 Next »