ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
1976 25 พฤษภาคม 2559 http://osh8.labour.go.th/logs/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
1977 25 พฤษภาคม 2559 http://osh7.labour.go.th/logs/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
1978 25 พฤษภาคม 2559 http://osh6.labour.go.th/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
1979 25 พฤษภาคม 2559 http://osh2.labour.go.th/logs/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
1980 25 พฤษภาคม 2559 http://osh1.labour.go.th/logs/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
1981 25 พฤษภาคม 2559 http://osh12.labour.go.th/media/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
1982 24 พฤษภาคม 2559 http://dutai.go.th/by.htm Win 2003 คลิก
1983 24 พฤษภาคม 2559 http://www.pth.go.th/by.htm Win 2003 คลิก
1984 24 พฤษภาคม 2559 http://www.piangluang.go.th/by.htm Win 2003 คลิก
1985 23 พฤษภาคม 2559 http://srikham.go.th/_files/data/dfy.txt Linux คลิก
1986 23 พฤษภาคม 2559 http://mflhospital.go.th/_files/data/dfy.txt Linux คลิก
1987 23 พฤษภาคม 2559 http://mengrai.go.th/_files/data/dfy.txt Linux คลิก
1988 23 พฤษภาคม 2559 http://maepao.go.th/_files/data/dfy.txt Linux คลิก
1989 23 พฤษภาคม 2559 http://www.chaamhospital.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
1990 23 พฤษภาคม 2559 http://www.khokkwai.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
1991 23 พฤษภาคม 2559 http://nadinongsang.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
1992 23 พฤษภาคม 2559 http://tbbankor.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
1993 23 พฤษภาคม 2559 http://tungpla.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
1994 23 พฤษภาคม 2559 http://erfund.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
1995 23 พฤษภาคม 2559 http://tareao.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
1996 23 พฤษภาคม 2559 http://sbr22.mi.th/by.htm Win 2008 คลิก
1997 23 พฤษภาคม 2559 http://suratimmigration.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
1998 23 พฤษภาคม 2559 http://krabyai.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
1999 23 พฤษภาคม 2559 http://banpongphrao.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
2000 20 พฤษภาคม 2559 http://r05.ldd.go.th/r05/templates/beez/index.php Linux คลิก
ทั้งหมด 2132 รายการ « Previous 1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 85 86 Next »