ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
1976 3 มิถุนายน 2559 http://nmwk.go.th/xxx.htm Linux คลิก
1977 3 มิถุนายน 2559 http://khamkhaen.go.th/xxx.htm Linux คลิก
1978 3 มิถุนายน 2559 http://hanjoth.go.th/xxx.htm Linux คลิก
1979 3 มิถุนายน 2559 http://bantao.go.th/xxx.htm Linux คลิก
1980 3 มิถุนายน 2559 http://kdhospital.go.th/xxx.htm Linux คลิก
1981 3 มิถุนายน 2559 http://nongian.go.th/xxx.htm Linux คลิก
1982 3 มิถุนายน 2559 http://paeng.go.th/xxx.htm Linux คลิก
1983 3 มิถุนายน 2559 http://pasemat.go.th/xxx.htm Linux คลิก
1984 3 มิถุนายน 2559 http://nasaard.go.th/xxx.htm Linux คลิก
1985 3 มิถุนายน 2559 http://tlnk.go.th/xxx.htm Linux คลิก
1986 3 มิถุนายน 2559 http://mkarea3.go.th/xxx.htm Linux คลิก
1987 3 มิถุนายน 2559 http://phrasao.go.th/xxx.htm Linux คลิก
1988 3 มิถุนายน 2559 http://mhcr4.go.th/xxx.htm Linux คลิก
1989 3 มิถุนายน 2559 http://kkpfc.go.th/xxx.htm Linux คลิก
1990 3 มิถุนายน 2559 http://bayaolocal.go.th/xxx.htm Linux คลิก
1991 1 มิถุนายน 2559 http://naluangsen.go.th/n0m0r3.htm Linux คลิก
1992 31 พฤษภาคม 2559 http://banlaophen.go.th/chat/n0m0r3.htm Linux คลิก
1993 31 พฤษภาคม 2559 http://sbp.opes.go.th/n0m0r3.htm Linux คลิก
1994 30 พฤษภาคม 2559 http://www.dongrak.go.th Linux คลิก
1995 30 พฤษภาคม 2559 http://kutchab.go.th Linux คลิก
1996 29 พฤษภาคม 2559 http://tradelogistics.go.th Linux คลิก
1997 28 พฤษภาคม 2559 http://www.sesa24.go.th Win 2008 คลิก
1998 27 พฤษภาคม 2559 http://www.inspector.cdd.go.th Linux คลิก
1999 27 พฤษภาคม 2559 http://phimai-shls.go.th/xx.htm Win 2008 คลิก
2000 25 พฤษภาคม 2559 http://oshfund.labour.go.th/logs/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
ทั้งหมด 2157 รายการ « Previous 1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 85 87 Next »