ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
1951 3 มิถุนายน 2559 http://kkpfc.go.th/xxx.htm Linux คลิก
1952 3 มิถุนายน 2559 http://bayaolocal.go.th/xxx.htm Linux คลิก
1953 1 มิถุนายน 2559 http://naluangsen.go.th/n0m0r3.htm Linux คลิก
1954 31 พฤษภาคม 2559 http://banlaophen.go.th/chat/n0m0r3.htm Linux คลิก
1955 31 พฤษภาคม 2559 http://sbp.opes.go.th/n0m0r3.htm Linux คลิก
1956 30 พฤษภาคม 2559 http://www.dongrak.go.th Linux คลิก
1957 30 พฤษภาคม 2559 http://kutchab.go.th Linux คลิก
1958 29 พฤษภาคม 2559 http://tradelogistics.go.th Linux คลิก
1959 28 พฤษภาคม 2559 http://www.sesa24.go.th Win 2008 คลิก
1960 27 พฤษภาคม 2559 http://www.inspector.cdd.go.th Linux คลิก
1961 27 พฤษภาคม 2559 http://phimai-shls.go.th/xx.htm Win 2008 คลิก
1962 25 พฤษภาคม 2559 http://oshfund.labour.go.th/logs/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
1963 25 พฤษภาคม 2559 http://osh8.labour.go.th/logs/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
1964 25 พฤษภาคม 2559 http://osh7.labour.go.th/logs/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
1965 25 พฤษภาคม 2559 http://osh6.labour.go.th/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
1966 25 พฤษภาคม 2559 http://osh2.labour.go.th/logs/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
1967 25 พฤษภาคม 2559 http://osh1.labour.go.th/logs/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
1968 25 พฤษภาคม 2559 http://osh12.labour.go.th/media/solyx.txt F5 Big-IP คลิก
1969 24 พฤษภาคม 2559 http://dutai.go.th/by.htm Win 2003 คลิก
1970 24 พฤษภาคม 2559 http://www.pth.go.th/by.htm Win 2003 คลิก
1971 24 พฤษภาคม 2559 http://www.piangluang.go.th/by.htm Win 2003 คลิก
1972 23 พฤษภาคม 2559 http://srikham.go.th/_files/data/dfy.txt Linux คลิก
1973 23 พฤษภาคม 2559 http://mflhospital.go.th/_files/data/dfy.txt Linux คลิก
1974 23 พฤษภาคม 2559 http://mengrai.go.th/_files/data/dfy.txt Linux คลิก
1975 23 พฤษภาคม 2559 http://maepao.go.th/_files/data/dfy.txt Linux คลิก
ทั้งหมด 2119 รายการ « Previous 1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 84 85 Next »