ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
1926 27 กันยายน 2559 http://www.ulok.go.th/doc_news Linux คลิก
1927 27 กันยายน 2559 http://www.khueng.go.th/doc_news Linux คลิก
1928 27 กันยายน 2559 http://www.krapho.go.th/doc_news Linux คลิก
1929 27 กันยายน 2559 http://www.sampanta.go.th/doc_news Linux คลิก
1930 27 กันยายน 2559 http://kalamae.go.th/doc_news Linux คลิก
1931 27 กันยายน 2559 http://kudlad.go.th/doc_news Linux คลิก
1932 27 กันยายน 2559 http://nikomprasat.go.th/doc_news Linux คลิก
1933 27 กันยายน 2559 http://pingluang.go.th/doc_news Linux คลิก
1934 27 กันยายน 2559 http://srisaketlocal.go.th/doc_news Linux คลิก
1935 27 กันยายน 2559 http://nongyai-sao.go.th/doc_news Linux คลิก
1936 27 กันยายน 2559 http://muangthi.go.th/doc_news Linux คลิก
1937 27 กันยายน 2559 http://www.mnst.go.th Win 2008 คลิก
1938 26 กันยายน 2559 http://www.sanmaka.go.th/index.php?pages=event_detail&ev_id=18 Linux คลิก
1939 26 กันยายน 2559 http://www.paoordonchai.go.th/index.php?pages=event_detail&ev_id=95 Linux คลิก
1940 22 กันยายน 2559 http://emis.phitsanulok3.go.th Linux คลิก
1941 20 กันยายน 2559 http://skno.moph.go.th Win 2008 คลิก
1942 19 กันยายน 2559 http://sbr-hospital.go.th/index.html Win 2008 คลิก
1943 19 กันยายน 2559 http://www.priest-hospital.go.th/index.php Linux คลิก
1944 19 กันยายน 2559 http://www.finearts.go.th/songkhlaarchives//images/drs.txt Linux คลิก
1945 19 กันยายน 2559 http://singburi.immigration.go.th/index.php Linux คลิก
1946 19 กันยายน 2559 http://saraburi.immigration.go.th Linux คลิก
1947 19 กันยายน 2559 http://samutsongkhram.immigration.go.th Linux คลิก
1948 19 กันยายน 2559 http://ratchaburi.immigration.go.th Linux คลิก
1949 19 กันยายน 2559 http://petchaburi.immigration.go.th/index.php Linux คลิก
1950 19 กันยายน 2559 http://pathumthani.immigration.go.th Linux คลิก
ทั้งหมด 2157 รายการ « Previous 1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 83 87 Next »