ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
1901 8 ตุลาคม 2559 http://phattalung.nfe.go.th/donpradoo/web1/file_editor/seravo.txt Win 2003 คลิก
1902 8 ตุลาคม 2559 http://yala.nfe.go.th/tpurong/web1/file_editor/seravo.txt Win 2003 คลิก
1903 5 ตุลาคม 2559 http://www.dwf72.go.th Linux คลิก
1904 4 ตุลาคม 2559 http://mofcoop.mof.go.th/xx.htm Win 2003 คลิก
1905 29 กันยายน 2559 http://ranot.cdd.go.th Linux คลิก
1906 29 กันยายน 2559 http://www.amssplus.mathayom9.go.th/-.html Linux คลิก
1907 29 กันยายน 2559 http://www.salangpan.go.th/doc_news Linux คลิก
1908 29 กันยายน 2559 http://www.nammuab.go.th/doc_news Linux คลิก
1909 29 กันยายน 2559 http://www.swod.go.th/doc_news Linux คลิก
1910 28 กันยายน 2559 http://chiangkhan.cdd.go.th/images/over.txt Linux คลิก
1911 28 กันยายน 2559 http://www.chumphonburicity.go.th/doc_news Linux คลิก
1912 28 กันยายน 2559 http://www.khoktakhian.go.th/doc_news Linux คลิก
1913 28 กันยายน 2559 http://www.thuemtong.go.th/doc_news Linux คลิก
1914 28 กันยายน 2559 http://nongbuasurin.go.th/doc_news Linux คลิก
1915 28 กันยายน 2559 http://www.khoksaat.go.th/doc_news Linux คลิก
1916 27 กันยายน 2559 http://ruamchit.go.th/doc_news Linux คลิก
1917 27 กันยายน 2559 http://nangpaya.go.th/doc_news Linux คลิก
1918 27 กันยายน 2559 http://tambondan.go.th/doc_news Linux คลิก
1919 27 กันยายน 2559 http://rangaeng.go.th/doc_news Linux คลิก
1920 27 กันยายน 2559 http://nayang-utt.go.th/doc_news Linux คลิก
1921 27 กันยายน 2559 http://nanokkok.go.th/doc_news Linux คลิก
1922 27 กันยายน 2559 http://www.thawangpha.go.th/doc_news Linux คลิก
1923 27 กันยายน 2559 http://www.jomjan.go.th/doc_news Linux คลิก
1924 27 กันยายน 2559 http://www.non.go.th/doc_news Linux คลิก
1925 27 กันยายน 2559 http://www.kwaosinarin.go.th/doc_news Linux คลิก
ทั้งหมด 2157 รายการ « Previous 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 82 87 Next »