ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
1901 26 กันยายน 2559 http://www.paoordonchai.go.th/index.php?pages=event_detail&ev_id=95 Linux คลิก
1902 22 กันยายน 2559 http://emis.phitsanulok3.go.th Linux คลิก
1903 20 กันยายน 2559 http://skno.moph.go.th Win 2008 คลิก
1904 19 กันยายน 2559 http://sbr-hospital.go.th/index.html Win 2008 คลิก
1905 19 กันยายน 2559 http://www.priest-hospital.go.th/index.php Linux คลิก
1906 19 กันยายน 2559 http://www.finearts.go.th/songkhlaarchives//images/drs.txt Linux คลิก
1907 19 กันยายน 2559 http://singburi.immigration.go.th/index.php Linux คลิก
1908 19 กันยายน 2559 http://saraburi.immigration.go.th Linux คลิก
1909 19 กันยายน 2559 http://samutsongkhram.immigration.go.th Linux คลิก
1910 19 กันยายน 2559 http://ratchaburi.immigration.go.th Linux คลิก
1911 19 กันยายน 2559 http://petchaburi.immigration.go.th/index.php Linux คลิก
1912 19 กันยายน 2559 http://pathumthani.immigration.go.th Linux คลิก
1913 19 กันยายน 2559 http://overstay.immigration.go.th/index.php Linux คลิก
1914 19 กันยายน 2559 http://mahasarakham.immigration.go.th/index.php Linux คลิก
1915 19 กันยายน 2559 http://lamphun.immigration.go.th/index.html Linux คลิก
1916 19 กันยายน 2559 http://information2.immigration.go.th/index.html Linux คลิก
1917 19 กันยายน 2559 http://information.immigration.go.th/index.html Linux คลิก
1918 19 กันยายน 2559 http://infor.immigration.go.th Linux คลิก
1919 19 กันยายน 2559 http://chumphon.immigration.go.th Linux คลิก
1920 19 กันยายน 2559 http://www.chaiyaphum.immigration.go.th Linux คลิก
1921 19 กันยายน 2559 http://samran.go.th//xx.htm Linux คลิก
1922 19 กันยายน 2559 http://thamaunglocal.go.th Linux คลิก
1923 19 กันยายน 2559 http://prasuk.go.th Linux คลิก
1924 19 กันยายน 2559 http://laolocal.go.th Linux คลิก
1925 19 กันยายน 2559 http://khokkachai.go.th Linux คลิก
ทั้งหมด 2119 รายการ « Previous 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 82 85 Next »