ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
1876 8 ตุลาคม 2559 http://phattalung.nfe.go.th/donpradoo/web1/file_editor/seravo.txt Win 2003 คลิก
1877 8 ตุลาคม 2559 http://yala.nfe.go.th/tpurong/web1/file_editor/seravo.txt Win 2003 คลิก
1878 5 ตุลาคม 2559 http://www.dwf72.go.th Linux คลิก
1879 4 ตุลาคม 2559 http://mofcoop.mof.go.th/xx.htm Win 2003 คลิก
1880 29 กันยายน 2559 http://ranot.cdd.go.th Linux คลิก
1881 29 กันยายน 2559 http://www.amssplus.mathayom9.go.th/-.html Linux คลิก
1882 29 กันยายน 2559 http://www.salangpan.go.th/doc_news Linux คลิก
1883 29 กันยายน 2559 http://www.nammuab.go.th/doc_news Linux คลิก
1884 29 กันยายน 2559 http://www.swod.go.th/doc_news Linux คลิก
1885 28 กันยายน 2559 http://chiangkhan.cdd.go.th/images/over.txt Linux คลิก
1886 28 กันยายน 2559 http://www.chumphonburicity.go.th/doc_news Linux คลิก
1887 28 กันยายน 2559 http://www.khoktakhian.go.th/doc_news Linux คลิก
1888 28 กันยายน 2559 http://www.thuemtong.go.th/doc_news Linux คลิก
1889 28 กันยายน 2559 http://nongbuasurin.go.th/doc_news Linux คลิก
1890 28 กันยายน 2559 http://www.khoksaat.go.th/doc_news Linux คลิก
1891 27 กันยายน 2559 http://ruamchit.go.th/doc_news Linux คลิก
1892 27 กันยายน 2559 http://nangpaya.go.th/doc_news Linux คลิก
1893 27 กันยายน 2559 http://tambondan.go.th/doc_news Linux คลิก
1894 27 กันยายน 2559 http://rangaeng.go.th/doc_news Linux คลิก
1895 27 กันยายน 2559 http://nayang-utt.go.th/doc_news Linux คลิก
1896 27 กันยายน 2559 http://nanokkok.go.th/doc_news Linux คลิก
1897 27 กันยายน 2559 http://www.thawangpha.go.th/doc_news Linux คลิก
1898 27 กันยายน 2559 http://www.jomjan.go.th/doc_news Linux คลิก
1899 27 กันยายน 2559 http://www.non.go.th/doc_news Linux คลิก
1900 27 กันยายน 2559 http://www.kwaosinarin.go.th/doc_news Linux คลิก
ทั้งหมด 2132 รายการ « Previous 1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 81 86 Next »