ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
1876 23 ตุลาคม 2559 ไม่มีรายงานถูกบุกรุก - -
1877 22 ตุลาคม 2559 http://www.rbru.ac.th/rb3/gallerypic.php?no_activity=911 Linux คลิก
1878 22 ตุลาคม 2559 http://www.sci1.nu.ac.th/security/lang.tmp Win 2008 คลิก
1879 22 ตุลาคม 2559 http://www1.dpim.go.th/nal/natitle.php?tid=000001306209167 Linux คลิก
1880 22 ตุลาคม 2559 http://ds-pkru.pkru.ac.th/imgs/AlFaransi.php?y=/home/ds_pkru/public_html/ Linux คลิก
1881 22 ตุลาคม 2559 ไม่มีรายงานถูกบุกรุก - -
1882 21 ตุลาคม 2559 ไม่มีรายงานถูกบุกรุก - -
1883 20 ตุลาคม 2559 http://hpc12.anamai.moph.go.th/v3/images/jdownloads/screenshots/zxcvbnm.gif Linux คลิก
1884 20 ตุลาคม 2559 http://labanimals.nrct.go.th/web/zxcvbnm.gif Linux คลิก
1885 19 ตุลาคม 2559 http://www.huayyangkham.go.th/home/includes/editor/assets/HacKeD.html.%2500jpg Linux คลิก
1886 18 ตุลาคม 2559 http://www.skp.police7.net/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=1 Linux คลิก
1887 18 ตุลาคม 2559 http://myoffice2559.surat3.go.th/myoffice/ska2/tech.txt Win 2008 คลิก
1888 18 ตุลาคม 2559 http://myoffice2557.surat3.go.th/myoffice/ska2/tech.txt Win 2008 คลิก
1889 18 ตุลาคม 2559 http://myoffice2558.surat3.go.th/myoffice/ska2/tech.txt Win 2008 คลิก
1890 13 ตุลาคม 2559 http://www.reo18.moe.go.th/counter.txt Linux คลิก
1891 13 ตุลาคม 2559 http://www.hr.udoncity.go.th/k Linux คลิก
1892 13 ตุลาคม 2559 http://www.reo17.moe.go.th Linux คลิก
1893 13 ตุลาคม 2559 http://www.reo9.moe.go.th Linux คลิก
1894 13 ตุลาคม 2559 http://student.opec.go.th/ind3x.php Unknown คลิก
1895 13 ตุลาคม 2559 http://spea.opec.go.th/ind3x.php Unknown คลิก
1896 13 ตุลาคม 2559 http://book.sanpapao.go.th/x.html Linux คลิก
1897 10 ตุลาคม 2559 http://witya.nsdv.go.th/gallery/images/014620101016y9167.png Linux คลิก
1898 10 ตุลาคม 2559 http://sudsai.nsdv.go.th/gallery/images/0144181010166fcj4.png Linux คลิก
1899 10 ตุลาคม 2559 http://oranuch.nsdv.go.th/gallery/images/014233101016b5s2k.png Linux คลิก
1900 8 ตุลาคม 2559 http://www.sappha.moe.go.th/web1/file_editor/seravo.txt Win 2003 คลิก
ทั้งหมด 2157 รายการ « Previous 1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 81 87 Next »