ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
1851 18 ตุลาคม 2559 http://myoffice2558.surat3.go.th/myoffice/ska2/tech.txt Win 2008 คลิก
1852 13 ตุลาคม 2559 http://www.reo18.moe.go.th/counter.txt Linux คลิก
1853 13 ตุลาคม 2559 http://www.hr.udoncity.go.th/k Linux คลิก
1854 13 ตุลาคม 2559 http://www.reo17.moe.go.th Linux คลิก
1855 13 ตุลาคม 2559 http://www.reo9.moe.go.th Linux คลิก
1856 13 ตุลาคม 2559 http://student.opec.go.th/ind3x.php Unknown คลิก
1857 13 ตุลาคม 2559 http://spea.opec.go.th/ind3x.php Unknown คลิก
1858 13 ตุลาคม 2559 http://book.sanpapao.go.th/x.html Linux คลิก
1859 10 ตุลาคม 2559 http://witya.nsdv.go.th/gallery/images/014620101016y9167.png Linux คลิก
1860 10 ตุลาคม 2559 http://sudsai.nsdv.go.th/gallery/images/0144181010166fcj4.png Linux คลิก
1861 10 ตุลาคม 2559 http://oranuch.nsdv.go.th/gallery/images/014233101016b5s2k.png Linux คลิก
1862 8 ตุลาคม 2559 http://www.sappha.moe.go.th/web1/file_editor/seravo.txt Win 2003 คลิก
1863 8 ตุลาคม 2559 http://phattalung.nfe.go.th/donpradoo/web1/file_editor/seravo.txt Win 2003 คลิก
1864 8 ตุลาคม 2559 http://yala.nfe.go.th/tpurong/web1/file_editor/seravo.txt Win 2003 คลิก
1865 5 ตุลาคม 2559 http://www.dwf72.go.th Linux คลิก
1866 4 ตุลาคม 2559 http://mofcoop.mof.go.th/xx.htm Win 2003 คลิก
1867 29 กันยายน 2559 http://ranot.cdd.go.th Linux คลิก
1868 29 กันยายน 2559 http://www.amssplus.mathayom9.go.th/-.html Linux คลิก
1869 29 กันยายน 2559 http://www.salangpan.go.th/doc_news Linux คลิก
1870 29 กันยายน 2559 http://www.nammuab.go.th/doc_news Linux คลิก
1871 29 กันยายน 2559 http://www.swod.go.th/doc_news Linux คลิก
1872 28 กันยายน 2559 http://chiangkhan.cdd.go.th/images/over.txt Linux คลิก
1873 28 กันยายน 2559 http://www.chumphonburicity.go.th/doc_news Linux คลิก
1874 28 กันยายน 2559 http://www.khoktakhian.go.th/doc_news Linux คลิก
1875 28 กันยายน 2559 http://www.thuemtong.go.th/doc_news Linux คลิก
ทั้งหมด 2119 รายการ « Previous 1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 80 85 Next »