ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
1826 27 ตุลาคม 2559 http://www.schoolngbr.ac.th/pictureshow/YY.html.txt Linux คลิก
1827 27 ตุลาคม 2559 ไม่มีรายงานถูกบุกรุก - -
1828 26 ตุลาคม 2559 http://eduqa.pkru.ac.th Linux คลิก
1829 26 ตุลาคม 2559 http://khukhan.go.th/by.htm Linux คลิก
1830 26 ตุลาคม 2559 http://phothong101.go.th/by.htm Linux คลิก
1831 26 ตุลาคม 2559 http://math.pkru.ac.th Linux คลิก
1832 26 ตุลาคม 2559 https://sc5.kku.ac.th/sciIT/doc/2016-Oct-26-201052.html Unknown คลิก
1833 25 ตุลาคม 2559 http://www.tlpm.go.th/index.html Linux คลิก
1834 24 ตุลาคม 2559 http://prathomsatit.msu.ac.th/2016/th/ Linux คลิก
1835 24 ตุลาคม 2559 http://alumni.msu.ac.th Linux คลิก
1836 24 ตุลาคม 2559 ไม่มีรายงานถูกบุกรุก - -
1837 23 ตุลาคม 2559 http://me.mol.go.th/mol51/files FreeBSD คลิก
1838 23 ตุลาคม 2559 ไม่มีรายงานถูกบุกรุก - -
1839 22 ตุลาคม 2559 http://www.rbru.ac.th/rb3/gallerypic.php?no_activity=911 Linux คลิก
1840 22 ตุลาคม 2559 http://www.sci1.nu.ac.th/security/lang.tmp Win 2008 คลิก
1841 22 ตุลาคม 2559 http://www1.dpim.go.th/nal/natitle.php?tid=000001306209167 Linux คลิก
1842 22 ตุลาคม 2559 http://ds-pkru.pkru.ac.th/imgs/AlFaransi.php?y=/home/ds_pkru/public_html/ Linux คลิก
1843 22 ตุลาคม 2559 ไม่มีรายงานถูกบุกรุก - -
1844 21 ตุลาคม 2559 ไม่มีรายงานถูกบุกรุก - -
1845 20 ตุลาคม 2559 http://hpc12.anamai.moph.go.th/v3/images/jdownloads/screenshots/zxcvbnm.gif Linux คลิก
1846 20 ตุลาคม 2559 http://labanimals.nrct.go.th/web/zxcvbnm.gif Linux คลิก
1847 19 ตุลาคม 2559 http://www.huayyangkham.go.th/home/includes/editor/assets/HacKeD.html.%2500jpg Linux คลิก
1848 18 ตุลาคม 2559 http://www.skp.police7.net/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=1 Linux คลิก
1849 18 ตุลาคม 2559 http://myoffice2559.surat3.go.th/myoffice/ska2/tech.txt Win 2008 คลิก
1850 18 ตุลาคม 2559 http://myoffice2557.surat3.go.th/myoffice/ska2/tech.txt Win 2008 คลิก
ทั้งหมด 2119 รายการ « Previous 1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 79 85 Next »