ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
151 25 เมษายน 2560 http://www.nanongtum.com/p.html Linux คลิก
152 25 เมษายน 2560 http://www.amatawater.com Linux คลิก
153 25 เมษายน 2560 http://arjarnaod03.com/tikus.php Linux คลิก
154 25 เมษายน 2560 http://www.utumponlocal.com/tikus.php Linux คลิก
155 25 เมษายน 2560 http://ycpschool.ac.th/tikus.php Linux คลิก
156 25 เมษายน 2560 http://www.sktw.ac.th Linux คลิก
157 25 เมษายน 2560 http://yaplong.ssk.in.th/images/c.html FreeBSD คลิก
158 25 เมษายน 2560 http://blog.stech.ac.th/index.html Win 2003 คลิก
159 25 เมษายน 2560 http://inms.in.th/portal/images/guardiran.txt Linux คลิก
160 25 เมษายน 2560 http://www.wiangnuer.go.th/icon Linux คลิก
161 24 เมษายน 2560 http://krongtarrakohchang.com//gass.gif Linux คลิก
162 24 เมษายน 2560 http://rayongaircondparts.com/wolf.gif Linux คลิก
163 24 เมษายน 2560 http://www.bandonglp.com/c.html Linux คลิก
164 24 เมษายน 2560 http://www.autisticthai.com/c.php Linux คลิก
165 24 เมษายน 2560 http://www7.djop.go.th/sec.txt Win 2008 คลิก
166 24 เมษายน 2560 http://reg6.kku.ac.th/kku/admin/hrdNews/view.php?id=2014070261688 Linux คลิก
167 23 เมษายน 2560 http://www.dpu.ac.th/maps/news.php Linux คลิก
168 23 เมษายน 2560 http://www.enconfund.go.th/content/ Linux คลิก
169 23 เมษายน 2560 http://www.pic.ac.th/main/data/ Linux คลิก
170 22 เมษายน 2560 http://www.mgpharma.co.th/images/st4r.txt Linux คลิก
171 21 เมษายน 2560 http://www.nonkhoubon.go.th/c.html Linux คลิก
172 20 เมษายน 2560 http://asianadvanced.co.th/o.php Linux คลิก
173 20 เมษายน 2560 http://kweb02.klaeng.ac.th/web/ Linux คลิก
174 18 เมษายน 2560 http://vasko.co.th/default.htm Win 2008 คลิก
175 18 เมษายน 2560 http://www.fti.or.th/index.htm Win 2008 คลิก
ทั้งหมด 2157 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 87 Next »