ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
151 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.nongtaoyai.go.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Unknown คลิก
152 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.nakorntritrung.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Win 2012 คลิก
153 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.namorbun.go.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
154 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.ubr.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
155 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.bmk.in.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Win 2012 คลิก
156 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.phyathai.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
157 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.bandonchomphu.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
158 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.wsnk.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
159 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.kampangdin.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
160 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.kanarat.ac.th/obec/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
161 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.thakwien.go.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Unknown คลิก
162 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://huaymoo.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
163 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.rwschool.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
164 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.nongmek.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
165 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.cy.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
166 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.upw.ac.th/public_html/web1/file_editor/AmoHassan.txt Unknown คลิก
167 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://lms.wattano.ac.th/obeclms/web1/file_editor/AmoHassan.txt Unknown คลิก
168 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.kanlaya1.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Unknown คลิก
169 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.hsws.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
170 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.mcrw.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Unknown คลิก
171 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://wtps.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
172 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.t2udon.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
173 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.chalongrat.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
174 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.chalerm60.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
175 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://slps.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
ทั้งหมด 1727 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 70 Next »