ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
151 18 เมษายน 2560 http://angthong.nfe.go.th/iran.html Win 2000 คลิก
152 18 เมษายน 2560 http://seajme.digitaljournals.org/public/site/images/a/ppy.png Linux คลิก
153 17 เมษายน 2560 http://www.tanasiam.co.th/img/!.html Linux คลิก
154 16 เมษายน 2560 http://jli.wu.ac.th/backEnd/ Linux คลิก
155 16 เมษายน 2560 http://alc.wu.ac.th/css/ Linux คลิก
156 16 เมษายน 2560 http://science.wu.ac.th/bkk/vue/ Linux คลิก
157 16 เมษายน 2560 http://research.pit.ac.th/paj/2014/public/site/images/a/ppy.png Linux คลิก
158 16 เมษายน 2560 http://www.meaj.mju.ac.th/public/site/images/a/ppy.png Linux คลิก
159 16 เมษายน 2560 http://www.watpholoi.net//spy.gif Linux คลิก
160 16 เมษายน 2560 http://www.itcomtech.net//spy.gif Linux คลิก
161 16 เมษายน 2560 http://inderm.go.th/iran.html Win 2012 คลิก
162 16 เมษายน 2560 http://ramacme.ra.mahidol.ac.th/ir/events_board.php?id=12 Linux คลิก
163 16 เมษายน 2560 http://park.dnp.go.th/dnp/newspic/superusernews160417_153001.png Linux คลิก
164 16 เมษายน 2560 http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th/iran.html Linux คลิก
165 15 เมษายน 2560 http://amith.org/admin/images/peler.php5 Linux คลิก
166 15 เมษายน 2560 http://dmautocare.com/hacked/ Linux คลิก
167 15 เมษายน 2560 http://www.jumc.in.th/jumcnext/images/student/indonesia.html Linux คลิก
168 15 เมษายน 2560 http://less.tgo.or.th/images/kurd.html Linux คลิก
169 15 เมษายน 2560 http://yaita.co.th/admin/images/k.txt Linux คลิก
170 14 เมษายน 2560 http://krusopon.in.th Linux คลิก
171 14 เมษายน 2560 http://phayabunlue.go.th/king.htm Linux คลิก
172 14 เมษายน 2560 http://www.nakhoncity.org/admin/newfile.php Linux คลิก
173 14 เมษายน 2560 http://hospital.nakhoncity.org/status_img/newfile.php Linux คลิก
174 14 เมษายน 2560 http://ligorgame.nakhoncity.org/resumes/newfile.php Linux คลิก
175 14 เมษายน 2560 http://museum.nakhoncity.org/img/newfile.php Linux คลิก
ทั้งหมด 2132 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 86 Next »