ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
1701 1 พฤศจิกายน 2559 http://akmo.dtam.moph.go.th/king.htm Linux คลิก
1702 1 พฤศจิกายน 2559 http://www.thaisuzuki.co.th/bigbike/bigbike.php?id_product=112 Linux คลิก
1703 1 พฤศจิกายน 2559 http://www.r2r.mahidol.ac.th Win 2012 คลิก
1704 1 พฤศจิกายน 2559 http://www.polytron.co.th/file.html Win 2012 คลิก
1705 31 ตุลาคม 2559 http://www.narathiwatpao.go.th/home/images/jdownloads/screenshots/h.gif Linux คลิก
1706 30 ตุลาคม 2559 http://www.nsdv.go.th/main/ Linux คลิก
1707 30 ตุลาคม 2559 http://www.artnst.ac.th/index1.php Linux คลิก
1708 30 ตุลาคม 2559 http://it.bmp.ac.th/ep/ Win 2008 คลิก
1709 30 ตุลาคม 2559 http://www.vpe.co.th/news_page.php?id=5 Win 2012 คลิก
1710 30 ตุลาคม 2559 https://ncd.kpo.go.th/chronic/yu1337.html Linux คลิก
1711 29 ตุลาคม 2559 http://www.thabunmee.go.th//kz.html Linux คลิก
1712 29 ตุลาคม 2559 http://metal.msu.ac.th/wrs/fileupload/smphpmd.html Linux คลิก
1713 29 ตุลาคม 2559 http://ecommerce.camt.cmu.ac.th/ec59119/ Linux คลิก
1714 28 ตุลาคม 2559 http://lib.slc.ac.th/detailnews.php?id=11 Win 2003 คลิก
1715 28 ตุลาคม 2559 http://phanhospital.go.th/my.html Linux คลิก
1716 28 ตุลาคม 2559 http://bkk-airport.immigration.go.th/index.php Linux คลิก
1717 27 ตุลาคม 2559 http://www.schoolngbr.ac.th/pictureshow/YY.html.txt Linux คลิก
1718 27 ตุลาคม 2559 ไม่มีรายงานถูกบุกรุก - -
1719 26 ตุลาคม 2559 http://eduqa.pkru.ac.th Linux คลิก
1720 26 ตุลาคม 2559 http://khukhan.go.th/by.htm Linux คลิก
1721 26 ตุลาคม 2559 http://phothong101.go.th/by.htm Linux คลิก
1722 26 ตุลาคม 2559 http://math.pkru.ac.th Linux คลิก
1723 26 ตุลาคม 2559 https://sc5.kku.ac.th/sciIT/doc/2016-Oct-26-201052.html Unknown คลิก
1724 25 ตุลาคม 2559 http://www.tlpm.go.th/index.html Linux คลิก
1725 24 ตุลาคม 2559 http://prathomsatit.msu.ac.th/2016/th/ Linux คลิก
ทั้งหมด 2010 รายการ « Previous 1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 74 81 Next »