ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
1626 5 พฤษภาคม 2559 http://klongjinda.go.th/solyx.txt Linux คลิก
1627 4 พฤษภาคม 2559 http://www.ato.moph.go.th Linux คลิก
1628 4 พฤษภาคม 2559 http://www.samkohos.moph.go.th Linux คลิก
1629 4 พฤษภาคม 2559 http://km.doae.go.th/by.txt Win 2003 คลิก
1630 2 พฤษภาคม 2559 http://nccdmuk.go.th/by.htm Win 2008 คลิก
1631 2 พฤษภาคม 2559 http://maewanphrao.go.th/by.htm Win 2012 คลิก
1632 2 พฤษภาคม 2559 http://dumyai.go.th/z.html Linux คลิก
1633 30 เมษายน 2559 http://nonsomboonlocal.go.th Linux คลิก
1634 29 เมษายน 2559 http://narathiwat.nfe.go.th/ampwaeng/web1/file_editor/_input_3_.txt Unknown คลิก
1635 29 เมษายน 2559 http://sahathat.go.th/obec/web1/file_editor/_input_3_.txt Linux คลิก
1636 27 เมษายน 2559 http://mukdopa.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
1637 27 เมษายน 2559 http://www.wiangphrao.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
1638 27 เมษายน 2559 http://maesaisao.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
1639 27 เมษายน 2559 http://udonpao.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
1640 27 เมษายน 2559 http://www.sea16.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
1641 27 เมษายน 2559 http://www.duthong.go.th Linux คลิก
1642 27 เมษายน 2559 http://www.sopprap.go.th/x.htm Win 2008 คลิก
1643 26 เมษายน 2559 http://khui.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
1644 26 เมษายน 2559 http://maechanhospital.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
1645 26 เมษายน 2559 http://chiangkiean.go.th/king.htm Win 2008 คลิก
1646 26 เมษายน 2559 http://pvlo-pgg.dld.go.th/th/i.htm Linux คลิก
1647 26 เมษายน 2559 http://pvlo-pbr.dld.go.th/th/i.htm Linux คลิก
1648 22 เมษายน 2559 http://trat.cdd.go.th Linux คลิก
1649 22 เมษายน 2559 http://www.khaochamao.go.th/huaitabmon/file_editor/_input_3_.png Linux คลิก
1650 22 เมษายน 2559 http://nangbuatcity.go.th/editor/coder.html Linux คลิก
ทั้งหมด 1727 รายการ « Previous 1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »