ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
126 27 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.iscu.co.th/news-details.php?id=22 Linux คลิก
127 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://chainatpit.ac.th//file_editor/AmoHassan.txt FreeBSD คลิก
128 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.payak.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Win 2008 คลิก
129 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://obeclms.sompoy.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
130 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.nt.in.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
131 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://hinkhon.go.th/hinkhon/mainfile/HKAiE06LjQNc.txt Linux คลิก
132 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.danchak.go.th/danchak/mainfile/YnxjKfvyReDE.txt Linux คลิก
133 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.banbua.go.th/banbua/mainfile/gRZKDCUfv6aS.txt Linux คลิก
134 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://khaodinnua.go.th/kdn/mainfile/CFHbLrOgA59a.txt Linux คลิก
135 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.phungtheam.go.th/phungtheam/mainfile/FAcyizGY23Tk.txt Linux คลิก
136 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.ss-muni.go.th/ss-muni/mainfile/mO3K0kR1ZM9Y.txt Linux คลิก
137 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.obeclms.net/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
138 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.krukaewta.net/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
139 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.kruneelp.net/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
140 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.tubsong.net/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
141 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.sansaleek.net/obeclms/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
142 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.nonghai.net/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
143 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.item-one.net/obec/lms/web1/file_editor/Bozkurtlar.txt Linux คลิก
144 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.suplopburi.net//lms/web1/file_editor/Bozkurtlar.txt Linux คลิก
145 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.kruniwat.net/web1/file_editor/Bozkurtlar.txt Linux คลิก
146 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.bankok.net//obeclms/web1/file_editor/Bozkurtlar.txt Linux คลิก
147 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.kruchaiya.net//web1/file_editor/Bozkurtlar.txt Unknown คลิก
148 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.marythongchai.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
149 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.bangkuwat.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Unknown คลิก
150 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.ratrard.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Win 2003 คลิก
ทั้งหมด 1727 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 70 Next »