ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
126 16 เมษายน 2560 http://alc.wu.ac.th/css/ Linux คลิก
127 16 เมษายน 2560 http://science.wu.ac.th/bkk/vue/ Linux คลิก
128 16 เมษายน 2560 http://research.pit.ac.th/paj/2014/public/site/images/a/ppy.png Linux คลิก
129 16 เมษายน 2560 http://www.meaj.mju.ac.th/public/site/images/a/ppy.png Linux คลิก
130 16 เมษายน 2560 http://www.watpholoi.net//spy.gif Linux คลิก
131 16 เมษายน 2560 http://www.itcomtech.net//spy.gif Linux คลิก
132 16 เมษายน 2560 http://inderm.go.th/iran.html Win 2012 คลิก
133 16 เมษายน 2560 http://ramacme.ra.mahidol.ac.th/ir/events_board.php?id=12 Linux คลิก
134 16 เมษายน 2560 http://park.dnp.go.th/dnp/newspic/superusernews160417_153001.png Linux คลิก
135 16 เมษายน 2560 http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th/iran.html Linux คลิก
136 15 เมษายน 2560 http://amith.org/admin/images/peler.php5 Linux คลิก
137 15 เมษายน 2560 http://dmautocare.com/hacked/ Linux คลิก
138 15 เมษายน 2560 http://www.jumc.in.th/jumcnext/images/student/indonesia.html Linux คลิก
139 15 เมษายน 2560 http://less.tgo.or.th/images/kurd.html Linux คลิก
140 15 เมษายน 2560 http://yaita.co.th/admin/images/k.txt Linux คลิก
141 14 เมษายน 2560 http://krusopon.in.th Linux คลิก
142 14 เมษายน 2560 http://phayabunlue.go.th/king.htm Linux คลิก
143 14 เมษายน 2560 http://www.nakhoncity.org/admin/newfile.php Linux คลิก
144 14 เมษายน 2560 http://hospital.nakhoncity.org/status_img/newfile.php Linux คลิก
145 14 เมษายน 2560 http://ligorgame.nakhoncity.org/resumes/newfile.php Linux คลิก
146 14 เมษายน 2560 http://museum.nakhoncity.org/img/newfile.php Linux คลิก
147 13 เมษายน 2560 http://nr.ac.th/main/0.txt Linux คลิก
148 13 เมษายน 2560 http://it.bmp.ac.th/ep/ Win 2008 คลิก
149 12 เมษายน 2560 http://cmi4.go.th/web/h4ckboy501/ Linux คลิก
150 12 เมษายน 2560 http://www.academic.flas.kps.ku.ac.th/staff/hop3.php Linux คลิก
ทั้งหมด 2103 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 85 Next »