ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
1451 22 ตุลาคม 2559 http://ds-pkru.pkru.ac.th/imgs/AlFaransi.php?y=/home/ds_pkru/public_html/ Linux คลิก
1452 22 ตุลาคม 2559 ไม่มีรายงานถูกบุกรุก - -
1453 21 ตุลาคม 2559 ไม่มีรายงานถูกบุกรุก - -
1454 20 ตุลาคม 2559 http://hpc12.anamai.moph.go.th/v3/images/jdownloads/screenshots/zxcvbnm.gif Linux คลิก
1455 20 ตุลาคม 2559 http://labanimals.nrct.go.th/web/zxcvbnm.gif Linux คลิก
1456 19 ตุลาคม 2559 http://www.huayyangkham.go.th/home/includes/editor/assets/HacKeD.html.%2500jpg Linux คลิก
1457 18 ตุลาคม 2559 http://www.skp.police7.net/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=1 Linux คลิก
1458 18 ตุลาคม 2559 http://myoffice2559.surat3.go.th/myoffice/ska2/tech.txt Win 2008 คลิก
1459 18 ตุลาคม 2559 http://myoffice2557.surat3.go.th/myoffice/ska2/tech.txt Win 2008 คลิก
1460 18 ตุลาคม 2559 http://myoffice2558.surat3.go.th/myoffice/ska2/tech.txt Win 2008 คลิก
1461 13 ตุลาคม 2559 http://www.reo18.moe.go.th/counter.txt Linux คลิก
1462 13 ตุลาคม 2559 http://www.hr.udoncity.go.th/k Linux คลิก
1463 13 ตุลาคม 2559 http://www.reo17.moe.go.th Linux คลิก
1464 13 ตุลาคม 2559 http://www.reo9.moe.go.th Linux คลิก
1465 13 ตุลาคม 2559 http://student.opec.go.th/ind3x.php Unknown คลิก
1466 13 ตุลาคม 2559 http://spea.opec.go.th/ind3x.php Unknown คลิก
1467 13 ตุลาคม 2559 http://book.sanpapao.go.th/x.html Linux คลิก
1468 10 ตุลาคม 2559 http://witya.nsdv.go.th/gallery/images/014620101016y9167.png Linux คลิก
1469 10 ตุลาคม 2559 http://sudsai.nsdv.go.th/gallery/images/0144181010166fcj4.png Linux คลิก
1470 10 ตุลาคม 2559 http://oranuch.nsdv.go.th/gallery/images/014233101016b5s2k.png Linux คลิก
1471 8 ตุลาคม 2559 http://www.sappha.moe.go.th/web1/file_editor/seravo.txt Win 2003 คลิก
1472 8 ตุลาคม 2559 http://phattalung.nfe.go.th/donpradoo/web1/file_editor/seravo.txt Win 2003 คลิก
1473 8 ตุลาคม 2559 http://yala.nfe.go.th/tpurong/web1/file_editor/seravo.txt Win 2003 คลิก
1474 5 ตุลาคม 2559 http://www.dwf72.go.th Linux คลิก
1475 4 ตุลาคม 2559 http://mofcoop.mof.go.th/xx.htm Win 2003 คลิก
ทั้งหมด 1727 รายการ « Previous 1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 64 70 Next »