ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
101 2 พฤษภาคม 2560 http://www.supbon.co.th/404.html Linux คลิก
102 2 พฤษภาคม 2560 http://ojsat.or.th/GOD.htm Linux คลิก
103 2 พฤษภาคม 2560 http://www.prsolution.co.th/404.html Linux คลิก
104 1 พฤษภาคม 2560 http://legalstate.co.th/lsc-Phase2/ Win 2008 คลิก
105 1 พฤษภาคม 2560 http://budget.rmutsv.ac.th Linux คลิก
106 1 พฤษภาคม 2560 http://acc3d.rmutsv.ac.th Linux คลิก
107 1 พฤษภาคม 2560 http://www2.nstru.ac.th/home/ Win 2003 คลิก
108 1 พฤษภาคม 2560 http://www.thapaja.go.th/download.dat Linux คลิก
109 1 พฤษภาคม 2560 http://www.dsdp.ac.th/hek.htm Linux คลิก
110 1 พฤษภาคม 2560 http://www.wangsomboon.go.th/cgi-bin/ Linux คลิก
111 1 พฤษภาคม 2560 http://pukmai.go.th/download.dat Linux คลิก
112 1 พฤษภาคม 2560 http://conservation.forest.ku.ac.th/source/crot.html Linux คลิก
113 1 พฤษภาคม 2560 http://www.udvc.ac.th/main/index2.php Linux คลิก
114 1 พฤษภาคม 2560 http://www.yanyaow.go.th/modules/mod_jsn_imageshow_pro/jsn_imageshow_pro/0.txt Linux คลิก
115 1 พฤษภาคม 2560 http://www.supremeproducts.co.th/services.php Linux คลิก
116 1 พฤษภาคม 2560 http://eng.sut.ac.th/neweng/admin/sar_file/ Unknown คลิก
117 1 พฤษภาคม 2560 http://ped.edu.ku.ac.th/G.txt Linux คลิก
118 1 พฤษภาคม 2560 http://headheart.co.th Linux คลิก
119 1 พฤษภาคม 2560 http://www.khaopoon.ac.th/hek.htm Linux คลิก
120 1 พฤษภาคม 2560 http://www.tbt.ac.th/hek.htm Linux คลิก
121 1 พฤษภาคม 2560 http://rakthaiputthaisong.ac.th/hek.htm Linux คลิก
122 1 พฤษภาคม 2560 http://www.leongjin.co.th/404.html Win 2008 คลิก
123 1 พฤษภาคม 2560 http://www.krw.ac.th/hek.htm Linux คลิก
124 30 เมษายน 2560 http://www.thailotus.co.th/sub/404.html Win 2008 คลิก
125 30 เมษายน 2560 http://chill.co.th/img/404.html Linux คลิก
ทั้งหมด 2157 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 87 Next »