ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
101 3 เมษายน 2560 http://wangnamyen.go.th/a.php Linux คลิก
102 3 เมษายน 2560 http://www.thephahospital.go.th/a.php Linux คลิก
103 3 เมษายน 2560 http://www.phum.go.th/a.php Linux คลิก
104 3 เมษายน 2560 http://e-lib.ddc.moph.go.th/xampp/lang.tmp Linux คลิก
105 3 เมษายน 2560 http://nonthaburi.nfe.go.th/xampp/lang.tmp Win 2008 คลิก
106 3 เมษายน 2560 http://www.naphopit.ac.th/a.php Linux คลิก
107 3 เมษายน 2560 http://cs.reru.ac.th/Moh3nra021.php Win 2012 คลิก
108 3 เมษายน 2560 http://www.tpa.or.th/slc/news.php?id=13 Linux คลิก
109 3 เมษายน 2560 http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi/resource/1337.html Linux คลิก
110 3 เมษายน 2560 http://www.chumphon2.go.th/cpn2/bots.txt Linux คลิก
111 2 เมษายน 2560 http://www.web.ses26.go.th/?module=info_view&id=17 Win 2008 คลิก
112 2 เมษายน 2560 http://research.yru.ac.th/e-journal/public/site/images/a/ppy.png Unknown คลิก
113 2 เมษายน 2560 http://www.e-majallah.ftu.ac.th/public/site/images/a/ppy.png Linux คลิก
114 2 เมษายน 2560 http://www.res-eva.ubru.ac.th/journals/public/site/images/a/ppy.png Win 2003 คลิก
115 2 เมษายน 2560 http://www.encm.rmutt.ac.th/enjournal/public/site/images/a/ppy.png Win 2012 คลิก
116 2 เมษายน 2560 https://ejournal.kku.ac.th/public/site/images/aas/ppy.png Linux คลิก
117 2 เมษายน 2560 http://www.smj.si.mahidol.ac.th/sirirajmedj/public/site/images/a/ppy.png Win 2012 คลิก
118 2 เมษายน 2560 http://journal.rpu.ac.th/public/site/images/a/ppy.png Linux คลิก
119 2 เมษายน 2560 http://ibic.lib.ku.ac.th/bufbu/public/site/images/aas/ppy.png Unknown คลิก
120 2 เมษายน 2560 http://www.arts.su.ac.th/ojs/public/site/images/a/ppy.png Win 2008 คลิก
121 2 เมษายน 2560 http://www.law.cmu.ac.th/ojs/public/site/images/a/ppy.png Linux คลิก
122 2 เมษายน 2560 http://www.veine5.ac.th/bigbom.php Linux คลิก
123 2 เมษายน 2560 http://www.lp2.go.th/km/data/usericon/25600402_154136_3665 Linux คลิก
124 2 เมษายน 2560 http://www.manangdalam.go.th/poop.php Linux คลิก
125 2 เมษายน 2560 http://www.baraenue.go.th/poop.php Linux คลิก
ทั้งหมด 2010 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 81 Next »