ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
76 9 เมษายน 2560 http://srsmartcar.co.th/wp-content/w3tc-config/kroz.htm Linux คลิก
77 9 เมษายน 2560 http://www.nadue.go.th/fileupload/AmoHassan.txt Linux คลิก
78 9 เมษายน 2560 http://dailyplans.bangkok.go.th/bmaprojects/vz.txt Win 2008 คลิก
79 8 เมษายน 2560 http://118computer.in.th Linux คลิก
80 8 เมษายน 2560 http://www.nondeang.go.th/silence.html Linux คลิก
81 8 เมษายน 2560 http://www.tasaban-maemoh.go.th/silence.html Linux คลิก
82 8 เมษายน 2560 http://eoffice2.uboncancer.go.th/iran.html FreeBSD คลิก
83 8 เมษายน 2560 http://eoffice1.uboncancer.go.th/iran.html FreeBSD คลิก
84 8 เมษายน 2560 http://uboncancer.go.th/iran.html FreeBSD คลิก
85 8 เมษายน 2560 http://pct.uboncancer.go.th/iran.html FreeBSD คลิก
86 8 เมษายน 2560 http://mukdahandlt.go.th/silence.html Linux คลิก
87 8 เมษายน 2560 http://www.pa-ngew.go.th/silence.html Linux คลิก
88 8 เมษายน 2560 http://dbt-tech.co.th Linux คลิก
89 8 เมษายน 2560 http://pmpp.ac.th Linux คลิก
90 8 เมษายน 2560 http://tfit.co.th Linux คลิก
91 8 เมษายน 2560 http://irobot.co.th Linux คลิก
92 8 เมษายน 2560 http://nextstationtravel.co.th Linux คลิก
93 8 เมษายน 2560 http://sapuewit.ac.th Linux คลิก
94 8 เมษายน 2560 http://saharaj.ac.th Linux คลิก
95 7 เมษายน 2560 http://www.kutbot.go.th/?id=1&path=menu_l2&head_title=%A2%E9%CD%C1%D9%C5%BA%D8%A4%C5%D2%A1%C3 Linux คลิก
96 5 เมษายน 2560 http://www.sasukphimai.go.th/web_old/ Linux คลิก
97 4 เมษายน 2560 http://www.pmn.co.th/bannerright/1337.html Linux คลิก
98 4 เมษายน 2560 http://www.nonghan.ac.th/NHC/ Linux คลิก
99 4 เมษายน 2560 http://donphothong.go.th/y.php Linux คลิก
100 4 เมษายน 2560 http://www.kudwa.go.th/y.php Linux คลิก
ทั้งหมด 2010 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 81 Next »