ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
51 14 เมษายน 2560 http://phayabunlue.go.th/king.htm Linux คลิก
52 14 เมษายน 2560 http://www.nakhoncity.org/admin/newfile.php Linux คลิก
53 14 เมษายน 2560 http://hospital.nakhoncity.org/status_img/newfile.php Linux คลิก
54 14 เมษายน 2560 http://ligorgame.nakhoncity.org/resumes/newfile.php Linux คลิก
55 14 เมษายน 2560 http://museum.nakhoncity.org/img/newfile.php Linux คลิก
56 13 เมษายน 2560 http://nr.ac.th/main/0.txt Linux คลิก
57 13 เมษายน 2560 http://it.bmp.ac.th/ep/ Win 2008 คลิก
58 12 เมษายน 2560 http://cmi4.go.th/web/h4ckboy501/ Linux คลิก
59 12 เมษายน 2560 http://www.academic.flas.kps.ku.ac.th/staff/hop3.php Linux คลิก
60 12 เมษายน 2560 http://www.journal.nu.ac.th/public/site/images/a/ppy.png Unknown คลิก
61 11 เมษายน 2560 http://apvl.or.th/aboutus/newfile.php Linux คลิก
62 11 เมษายน 2560 http://zemasch.co.th/items/newfile.php Linux คลิก
63 11 เมษายน 2560 http://nk4.ac.th/videos/newfile.php Linux คลิก
64 11 เมษายน 2560 http://ksp-spk.or.th/spk1/newfile.php Linux คลิก
65 11 เมษายน 2560 http://ubonlocalgov.or.th/images/newfile.php Linux คลิก
66 11 เมษายน 2560 http://kswschool.ac.th/images/newfile.php Linux คลิก
67 11 เมษายน 2560 http://earthandsun.co.th/400.shtml Linux คลิก
68 11 เมษายน 2560 http://nongtupthai.go.th/Home/newfile.php Linux คลิก
69 11 เมษายน 2560 http://www.lc.ac.th/gallery/sec.html Linux คลิก
70 11 เมษายน 2560 http://autobox.in.th/sec.html Unknown คลิก
71 10 เมษายน 2560 http://www.pgs.ac.th/images/images_slide/slide9.gif Linux คลิก
72 10 เมษายน 2560 http://www.mahavajiralongkorncancercenter.go.th/iran.html Unknown คลิก
73 9 เมษายน 2560 http://www.yala1.go.th/trc/iran.html Linux คลิก
74 9 เมษายน 2560 http://www.playtime.co.th/about/ Linux คลิก
75 9 เมษายน 2560 http://mukdahan.nfe.go.th/e-office/view.php?id_view=1 Linux คลิก
ทั้งหมด 2010 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 81 Next »