ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
51 10 พฤษภาคม 2560 #EANF# Linux คลิก
52 9 พฤษภาคม 2560 http://www.maeai.go.th/images/personal/09052017160817 Linux คลิก
53 3 พฤษภาคม 2560 http://sahathat.go.th/obec/web1/file_editor/mka.txt Linux คลิก
54 3 พฤษภาคม 2560 http://web.coopkpp.in.th/images/slide/1493807848.jpeg Win 2008 คลิก
55 3 พฤษภาคม 2560 http://kungpayom.go.th/images/img-thumb/0.txt Linux คลิก
56 3 พฤษภาคม 2560 http://irradiance.co.th/0.txt Linux คลิก
57 3 พฤษภาคม 2560 http://caballo.co.th/0.txt Linux คลิก
58 3 พฤษภาคม 2560 http://airline.kbu.ac.th/old/images/images/0.txt Linux คลิก
59 3 พฤษภาคม 2560 http://hpp.ac.th/0.txt Linux คลิก
60 2 พฤษภาคม 2560 http://www.dynatec.co.th/?action=news_view&id=39 Linux คลิก
61 2 พฤษภาคม 2560 http://www.ddallwood.co.th/pic_category/1.jpg Linux คลิก
62 2 พฤษภาคม 2560 http://www.bangyaihospital.go.th/filesup/404.html Linux คลิก
63 2 พฤษภาคม 2560 http://www.supbon.co.th/404.html Linux คลิก
64 2 พฤษภาคม 2560 http://ojsat.or.th/GOD.htm Linux คลิก
65 2 พฤษภาคม 2560 http://www.prsolution.co.th/404.html Linux คลิก
66 1 พฤษภาคม 2560 http://legalstate.co.th/lsc-Phase2/ Win 2008 คลิก
67 1 พฤษภาคม 2560 http://budget.rmutsv.ac.th Linux คลิก
68 1 พฤษภาคม 2560 http://acc3d.rmutsv.ac.th Linux คลิก
69 1 พฤษภาคม 2560 http://www2.nstru.ac.th/home/ Win 2003 คลิก
70 1 พฤษภาคม 2560 http://www.thapaja.go.th/download.dat Linux คลิก
71 1 พฤษภาคม 2560 http://www.dsdp.ac.th/hek.htm Linux คลิก
72 1 พฤษภาคม 2560 http://www.wangsomboon.go.th/cgi-bin/ Linux คลิก
73 1 พฤษภาคม 2560 http://pukmai.go.th/download.dat Linux คลิก
74 1 พฤษภาคม 2560 http://conservation.forest.ku.ac.th/source/crot.html Linux คลิก
75 1 พฤษภาคม 2560 http://www.udvc.ac.th/main/index2.php Linux คลิก
ทั้งหมด 2119 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 85 Next »