ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
551 27 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.donkohka.go.th/donkohka/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
552 27 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.donlocal.go.th/donlocal/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
553 27 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.bankruatcity.go.th/bankruatcity/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
554 27 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.donsailocal.go.th/donsailocal/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
555 27 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.iscu.co.th/news-details.php?id=22 Linux คลิก
556 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://chainatpit.ac.th//file_editor/AmoHassan.txt FreeBSD คลิก
557 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.payak.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Win 2008 คลิก
558 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://obeclms.sompoy.ac.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
559 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.nt.in.th/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
560 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://hinkhon.go.th/hinkhon/mainfile/HKAiE06LjQNc.txt Linux คลิก
561 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.danchak.go.th/danchak/mainfile/YnxjKfvyReDE.txt Linux คลิก
562 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.banbua.go.th/banbua/mainfile/gRZKDCUfv6aS.txt Linux คลิก
563 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://khaodinnua.go.th/kdn/mainfile/CFHbLrOgA59a.txt Linux คลิก
564 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.phungtheam.go.th/phungtheam/mainfile/FAcyizGY23Tk.txt Linux คลิก
565 26 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.ss-muni.go.th/ss-muni/mainfile/mO3K0kR1ZM9Y.txt Linux คลิก
566 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.obeclms.net/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
567 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.krukaewta.net/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
568 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.kruneelp.net/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
569 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.tubsong.net/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
570 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.sansaleek.net/obeclms/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
571 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.nonghai.net/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
572 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.item-one.net/obec/lms/web1/file_editor/Bozkurtlar.txt Linux คลิก
573 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.suplopburi.net//lms/web1/file_editor/Bozkurtlar.txt Linux คลิก
574 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.kruniwat.net/web1/file_editor/Bozkurtlar.txt Linux คลิก
575 25 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.bankok.net//obeclms/web1/file_editor/Bozkurtlar.txt Linux คลิก
ทั้งหมด 2157 รายการ « Previous 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 28 87 Next »