ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
26 17 มีนาคม 2560 http://www.wangwa.skn3.net/web1/file_editor/hama.txt Win 2008 คลิก
27 14 มีนาคม 2560 http://www.cct.or.th Win 2008 คลิก
28 14 มีนาคม 2560 http://school.ojsat.or.th Linux คลิก
29 14 มีนาคม 2560 http://ska.onab.go.th/images/jdownloads/screenshots/stav.gif F5 Big-IP คลิก
30 14 มีนาคม 2560 http://mol.go.th/anonymouse/ibo F5 Big-IP คลิก
31 13 มีนาคม 2560 http://www.thainipponroad.co.th Win 2003 คลิก
32 13 มีนาคม 2560 http://aritec.co.th/index.html Win 2003 คลิก
33 13 มีนาคม 2560 http://aahrsasia.org Linux คลิก
34 12 มีนาคม 2560 http://www.narinet.in.th/narinet2014/index.php?m=staff Unknown คลิก
35 12 มีนาคม 2560 http://starclub.in.th/cb.html Linux คลิก
36 12 มีนาคม 2560 http://www.chainatland.go.th Linux คลิก
37 12 มีนาคม 2560 http://peiingschool.ac.th/ash.htm Linux คลิก
38 12 มีนาคม 2560 http://www.khukhan.ac.th/index2.html Linux คลิก
39 12 มีนาคม 2560 http://nppit.ac.th/ashiyane.html Linux คลิก
40 12 มีนาคม 2560 http://khunsri.go.th/images/hashor.htm Linux คลิก
41 12 มีนาคม 2560 http://movada.net/a.htm Linux คลิก
42 12 มีนาคม 2560 http://chairaktravel.net Linux คลิก
43 11 มีนาคม 2560 http://capenidhra2.wlannet.net/default.asp Win 2003 คลิก
44 11 มีนาคม 2560 http://yamu.wlannet.net/default.asp Win 2003 คลิก
45 10 มีนาคม 2560 http://ift.idt.rmutr.ac.th Linux คลิก
46 10 มีนาคม 2560 http://agri.vru.ac.th/library/ Linux คลิก
47 10 มีนาคม 2560 http://secondary33.go.th/kurdim.gif Linux คลิก
48 10 มีนาคม 2560 http://netpro.co.th/kurdim.gif Linux คลิก
49 8 มีนาคม 2560 http://nuchar.in.th Linux คลิก
50 7 มีนาคม 2560 http://www.moungjedton.go.th/index.php?action=show&n_id=129 Linux คลิก
ทั้งหมด 1727 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 70 Next »