ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
26 24 เมษายน 2560 http://www7.djop.go.th/sec.txt Win 2008 คลิก
27 24 เมษายน 2560 http://reg6.kku.ac.th/kku/admin/hrdNews/view.php?id=2014070261688 Linux คลิก
28 23 เมษายน 2560 http://www.dpu.ac.th/maps/news.php Linux คลิก
29 23 เมษายน 2560 http://www.enconfund.go.th/content/ Linux คลิก
30 23 เมษายน 2560 http://www.pic.ac.th/main/data/ Linux คลิก
31 22 เมษายน 2560 http://www.mgpharma.co.th/images/st4r.txt Linux คลิก
32 21 เมษายน 2560 http://www.nonkhoubon.go.th/c.html Linux คลิก
33 20 เมษายน 2560 http://asianadvanced.co.th/o.php Linux คลิก
34 20 เมษายน 2560 http://kweb02.klaeng.ac.th/web/ Linux คลิก
35 18 เมษายน 2560 http://vasko.co.th/default.htm Win 2008 คลิก
36 18 เมษายน 2560 http://www.fti.or.th/index.htm Win 2008 คลิก
37 18 เมษายน 2560 http://angthong.nfe.go.th/iran.html Win 2000 คลิก
38 18 เมษายน 2560 http://seajme.digitaljournals.org/public/site/images/a/ppy.png Linux คลิก
39 17 เมษายน 2560 http://www.tanasiam.co.th/img/!.html Linux คลิก
40 16 เมษายน 2560 http://www.watpholoi.net//spy.gif Linux คลิก
41 16 เมษายน 2560 http://www.itcomtech.net//spy.gif Linux คลิก
42 16 เมษายน 2560 http://inderm.go.th/iran.html Win 2012 คลิก
43 16 เมษายน 2560 http://ramacme.ra.mahidol.ac.th/ir/events_board.php?id=12 Linux คลิก
44 16 เมษายน 2560 http://park.dnp.go.th/dnp/newspic/superusernews160417_153001.png Linux คลิก
45 16 เมษายน 2560 http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th/iran.html Linux คลิก
46 15 เมษายน 2560 http://amith.org/admin/images/peler.php5 Linux คลิก
47 15 เมษายน 2560 http://dmautocare.com/hacked/ Linux คลิก
48 15 เมษายน 2560 http://www.jumc.in.th/jumcnext/images/student/indonesia.html Linux คลิก
49 15 เมษายน 2560 http://less.tgo.or.th/images/kurd.html Linux คลิก
50 15 เมษายน 2560 http://yaita.co.th/admin/images/k.txt Linux คลิก
ทั้งหมด 2010 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 81 Next »