ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
351 29 มีนาคม 2560 http://dpr.sut.ac.th/images/banners/silo.jpg Unknown คลิก
352 29 มีนาคม 2560 http://it.nation.ac.th/yonok53/admin/images/e_20160728110319.jpg Unknown คลิก
353 29 มีนาคม 2560 http://www.qtc.co.th/theme-front/7.htm Linux คลิก
354 29 มีนาคม 2560 http://www.secondary28.go.th/a.php Linux คลิก
355 28 มีนาคม 2560 http://www.vet.mut.ac.th/ati/fileupload/00065_2560-03-28_15-14-56.txt Linux คลิก
356 28 มีนาคม 2560 http://ns.ofmthailand.org/by.htm Linux คลิก
357 27 มีนาคม 2560 http://qa.nmc.ac.th/th/images/zeus.html Linux คลิก
358 26 มีนาคม 2560 http://computer.satitcmu.ac.th/adminer.php Linux คลิก
359 26 มีนาคม 2560 http://www.autisticsisaket.net/robots.txt Linux คลิก
360 25 มีนาคม 2560 http://www.siammatee.net/image/product/omit.html Win 2012 คลิก
361 25 มีนาคม 2560 http://www.pong-dang.go.th/article.php?id=37 Linux คลิก
362 25 มีนาคม 2560 http://www.nbk.go.th/download.php?id=4 Linux คลิก
363 25 มีนาคม 2560 http://www.geophysics.sci.psu.ac.th FreeBSD คลิก
364 25 มีนาคม 2560 http://nikomsangtoneng.go.th/article.php?id=14 Linux คลิก
365 25 มีนาคม 2560 http://linguistics.hu.swu.ac.th/Gaza.html Win 2012 คลิก
366 25 มีนาคม 2560 http://www.samrong.go.th/article.php?id=34 Linux คลิก
367 25 มีนาคม 2560 http://prachuapcity.go.th/images/cok.txt Linux คลิก
368 25 มีนาคม 2560 http://mgt.pnu.ac.th/co_op/project/document/1337.html Linux คลิก
369 25 มีนาคม 2560 http://thachana.go.th/images/cok.txt Linux คลิก
370 25 มีนาคม 2560 http://thungsaithong.go.th/images/cok.txt Linux คลิก
371 25 มีนาคม 2560 http://wisai-nuea.go.th/images/cok.txt Linux คลิก
372 25 มีนาคม 2560 http://nikom-st.go.th/images/cok.txt Linux คลิก
373 25 มีนาคม 2560 http://chaiyacity.go.th/images/cok.txt Linux คลิก
374 25 มีนาคม 2560 http://phosamton.go.th/images/cok.txt Linux คลิก
375 25 มีนาคม 2560 http://kohkaew.go.th/images/cok.txt Linux คลิก
ทั้งหมด 2157 รายการ « Previous 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20 87 Next »