ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
301 31 มีนาคม 2560 http://bacc.kvc.ac.th/video/a.php Linux คลิก
302 31 มีนาคม 2560 http://tour.kvc.ac.th/video/a.php Linux คลิก
303 30 มีนาคม 2560 http://www.jbccctv.net/admin/Controls Linux คลิก
304 30 มีนาคม 2560 http://phonpaeng-pit.ac.th/poop.php Linux คลิก
305 30 มีนาคม 2560 http://www.makmeeschool.ac.th/poop.php Linux คลิก
306 30 มีนาคม 2560 http://www.khaoro.go.th/poop.php Linux คลิก
307 30 มีนาคม 2560 http://www.sy.ac.th/index2.php Linux คลิก
308 30 มีนาคม 2560 http://www.darunsat.ac.th/poop.php Linux คลิก
309 30 มีนาคม 2560 http://www.ptlpoly.ac.th/poop.php Linux คลิก
310 30 มีนาคม 2560 http://www.trakuan.ac.th/ninja.html FreeBSD คลิก
311 30 มีนาคม 2560 http://tync.rw.ac.th/a.php Linux คลิก
312 30 มีนาคม 2560 http://stdaff.rw.ac.th/a.php Linux คลิก
313 30 มีนาคม 2560 http://kmsecondary21.in.th/poop.php Linux คลิก
314 30 มีนาคม 2560 http://dlit.anw-cm.ac.th/poop.php Linux คลิก
315 30 มีนาคม 2560 http://anw-cm.ac.th/poop.php Linux คลิก
316 30 มีนาคม 2560 http://www.pswit.ac.th/poop.php Linux คลิก
317 30 มีนาคม 2560 http://www.bangaw.ac.th/poop.php Linux คลิก
318 30 มีนาคม 2560 http://www.ptw-nk.ac.th/poop.php Linux คลิก
319 30 มีนาคม 2560 http://www.ratchatawittayakhom.ac.th/poop.php Linux คลิก
320 30 มีนาคม 2560 http://bangoy.go.th/poop.php Linux คลิก
321 30 มีนาคม 2560 http://www.wtk.ac.th/poop.php Linux คลิก
322 30 มีนาคม 2560 http://www.tnhpit.ac.th/poop.php Linux คลิก
323 30 มีนาคม 2560 http://www.chkbschool.ac.th/poop.php Linux คลิก
324 30 มีนาคม 2560 http://www.edu.makmeeschool.ac.th/poop.php Linux คลิก
325 30 มีนาคม 2560 http://www.kut.ac.th/tmhOAuth/poop.php FreeBSD คลิก
ทั้งหมด 2132 รายการ « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 86 Next »