ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
301 30 มีนาคม 2560 http://dlit.anw-cm.ac.th/poop.php Linux คลิก
302 30 มีนาคม 2560 http://anw-cm.ac.th/poop.php Linux คลิก
303 30 มีนาคม 2560 http://www.pswit.ac.th/poop.php Linux คลิก
304 30 มีนาคม 2560 http://www.bangaw.ac.th/poop.php Linux คลิก
305 30 มีนาคม 2560 http://www.ptw-nk.ac.th/poop.php Linux คลิก
306 30 มีนาคม 2560 http://www.ratchatawittayakhom.ac.th/poop.php Linux คลิก
307 30 มีนาคม 2560 http://bangoy.go.th/poop.php Linux คลิก
308 30 มีนาคม 2560 http://www.wtk.ac.th/poop.php Linux คลิก
309 30 มีนาคม 2560 http://www.tnhpit.ac.th/poop.php Linux คลิก
310 30 มีนาคม 2560 http://www.chkbschool.ac.th/poop.php Linux คลิก
311 30 มีนาคม 2560 http://www.edu.makmeeschool.ac.th/poop.php Linux คลิก
312 30 มีนาคม 2560 http://www.kut.ac.th/tmhOAuth/poop.php FreeBSD คลิก
313 29 มีนาคม 2560 http://dpr.sut.ac.th/images/banners/silo.jpg Unknown คลิก
314 29 มีนาคม 2560 http://it.nation.ac.th/yonok53/admin/images/e_20160728110319.jpg Unknown คลิก
315 29 มีนาคม 2560 http://www.qtc.co.th/theme-front/7.htm Linux คลิก
316 29 มีนาคม 2560 http://www.secondary28.go.th/a.php Linux คลิก
317 28 มีนาคม 2560 http://www.vet.mut.ac.th/ati/fileupload/00065_2560-03-28_15-14-56.txt Linux คลิก
318 28 มีนาคม 2560 http://ns.ofmthailand.org/by.htm Linux คลิก
319 27 มีนาคม 2560 http://qa.nmc.ac.th/th/images/zeus.html Linux คลิก
320 26 มีนาคม 2560 http://computer.satitcmu.ac.th/adminer.php Linux คลิก
321 26 มีนาคม 2560 http://www.autisticsisaket.net/robots.txt Linux คลิก
322 25 มีนาคม 2560 http://www.siammatee.net/image/product/omit.html Win 2012 คลิก
323 25 มีนาคม 2560 http://www.pong-dang.go.th/article.php?id=37 Linux คลิก
324 25 มีนาคม 2560 http://www.nbk.go.th/download.php?id=4 Linux คลิก
325 25 มีนาคม 2560 http://www.geophysics.sci.psu.ac.th FreeBSD คลิก
ทั้งหมด 2119 รายการ « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 85 Next »