ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
276 2 เมษายน 2560 http://www.tru.ac.th/traffic.php Linux คลิก
277 2 เมษายน 2560 http://www.cpp.go.th/a.php Linux คลิก
278 2 เมษายน 2560 http://donkumyan.go.th/a.php Linux คลิก
279 2 เมษายน 2560 http://www.cmu.ac.th/images/ Linux คลิก
280 2 เมษายน 2560 http://raksasab.ac.th/research.dat Linux คลิก
281 2 เมษายน 2560 http://kanlayanee.ac.th/images/ganteng.txt Linux คลิก
282 2 เมษายน 2560 http://www.pholkrang.go.th/info.php?cat=4 Linux คลิก
283 1 เมษายน 2560 http://bangkokthaispa.net Linux คลิก
284 1 เมษายน 2560 http://www.somapa.ac.th/images/1337.html Linux คลิก
285 1 เมษายน 2560 http://commarts.nation.ac.th Win 2008 คลิก
286 1 เมษายน 2560 http://newsnursr.thalanghospital.go.th/poop.php Linux คลิก
287 1 เมษายน 2560 http://newnursr.thalanghospital.go.th/poop.php Linux คลิก
288 1 เมษายน 2560 http://nursr.thalanghospital.go.th/poop.php Linux คลิก
289 1 เมษายน 2560 http://comservice.thalanghospital.go.th/poop.php Linux คลิก
290 1 เมษายน 2560 http://dch.thalanghospital.go.th/poop.php Linux คลิก
291 1 เมษายน 2560 http://sarabun.thalanghospital.go.th/poop.php Linux คลิก
292 1 เมษายน 2560 http://thalanghospital.go.th/newweb/poop.php Linux คลิก
293 1 เมษายน 2560 http://www.nation.ac.th Win 2008 คลิก
294 1 เมษายน 2560 http://www.msts.ac.th/pwit/poop.php Linux คลิก
295 31 มีนาคม 2560 http://lightbrary.net Linux คลิก
296 31 มีนาคม 2560 http://province.rid.go.th/nongbua/ Linux คลิก
297 31 มีนาคม 2560 http://thakaecity.go.th/images/a.txt Linux คลิก
298 31 มีนาคม 2560 http://laemtanod.go.th/images/a.txt Linux คลิก
299 31 มีนาคม 2560 http://www.tokpromcity.go.th/images/a.txt Linux คลิก
300 31 มีนาคม 2560 http://www.thungkong.go.th/images/a.txt Linux คลิก
ทั้งหมด 2157 รายการ « Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 87 Next »