ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
251 2 เมษายน 2560 http://www.tru.ac.th/traffic.php Linux คลิก
252 2 เมษายน 2560 http://www.cpp.go.th/a.php Linux คลิก
253 2 เมษายน 2560 http://donkumyan.go.th/a.php Linux คลิก
254 2 เมษายน 2560 http://www.cmu.ac.th/images/ Linux คลิก
255 2 เมษายน 2560 http://raksasab.ac.th/research.dat Linux คลิก
256 2 เมษายน 2560 http://kanlayanee.ac.th/images/ganteng.txt Linux คลิก
257 2 เมษายน 2560 http://www.pholkrang.go.th/info.php?cat=4 Linux คลิก
258 1 เมษายน 2560 http://bangkokthaispa.net Linux คลิก
259 1 เมษายน 2560 http://www.somapa.ac.th/images/1337.html Linux คลิก
260 1 เมษายน 2560 http://commarts.nation.ac.th Win 2008 คลิก
261 1 เมษายน 2560 http://newsnursr.thalanghospital.go.th/poop.php Linux คลิก
262 1 เมษายน 2560 http://newnursr.thalanghospital.go.th/poop.php Linux คลิก
263 1 เมษายน 2560 http://nursr.thalanghospital.go.th/poop.php Linux คลิก
264 1 เมษายน 2560 http://comservice.thalanghospital.go.th/poop.php Linux คลิก
265 1 เมษายน 2560 http://dch.thalanghospital.go.th/poop.php Linux คลิก
266 1 เมษายน 2560 http://sarabun.thalanghospital.go.th/poop.php Linux คลิก
267 1 เมษายน 2560 http://thalanghospital.go.th/newweb/poop.php Linux คลิก
268 1 เมษายน 2560 http://www.nation.ac.th Win 2008 คลิก
269 1 เมษายน 2560 http://www.msts.ac.th/pwit/poop.php Linux คลิก
270 31 มีนาคม 2560 http://lightbrary.net Linux คลิก
271 31 มีนาคม 2560 http://province.rid.go.th/nongbua/ Linux คลิก
272 31 มีนาคม 2560 http://thakaecity.go.th/images/a.txt Linux คลิก
273 31 มีนาคม 2560 http://laemtanod.go.th/images/a.txt Linux คลิก
274 31 มีนาคม 2560 http://www.tokpromcity.go.th/images/a.txt Linux คลิก
275 31 มีนาคม 2560 http://www.thungkong.go.th/images/a.txt Linux คลิก
ทั้งหมด 2132 รายการ « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 86 Next »