ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
226 3 เมษายน 2560 http://e-lib.ddc.moph.go.th/xampp/lang.tmp Linux คลิก
227 3 เมษายน 2560 http://nonthaburi.nfe.go.th/xampp/lang.tmp Win 2008 คลิก
228 3 เมษายน 2560 http://www.naphopit.ac.th/a.php Linux คลิก
229 3 เมษายน 2560 http://cs.reru.ac.th/Moh3nra021.php Win 2012 คลิก
230 3 เมษายน 2560 http://www.tpa.or.th/slc/news.php?id=13 Linux คลิก
231 3 เมษายน 2560 http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi/resource/1337.html Linux คลิก
232 3 เมษายน 2560 http://www.chumphon2.go.th/cpn2/bots.txt Linux คลิก
233 2 เมษายน 2560 http://www.web.ses26.go.th/?module=info_view&id=17 Win 2008 คลิก
234 2 เมษายน 2560 http://research.yru.ac.th/e-journal/public/site/images/a/ppy.png Unknown คลิก
235 2 เมษายน 2560 http://www.e-majallah.ftu.ac.th/public/site/images/a/ppy.png Linux คลิก
236 2 เมษายน 2560 http://www.res-eva.ubru.ac.th/journals/public/site/images/a/ppy.png Win 2003 คลิก
237 2 เมษายน 2560 http://www.encm.rmutt.ac.th/enjournal/public/site/images/a/ppy.png Win 2012 คลิก
238 2 เมษายน 2560 https://ejournal.kku.ac.th/public/site/images/aas/ppy.png Linux คลิก
239 2 เมษายน 2560 http://www.smj.si.mahidol.ac.th/sirirajmedj/public/site/images/a/ppy.png Win 2012 คลิก
240 2 เมษายน 2560 http://journal.rpu.ac.th/public/site/images/a/ppy.png Linux คลิก
241 2 เมษายน 2560 http://ibic.lib.ku.ac.th/bufbu/public/site/images/aas/ppy.png Unknown คลิก
242 2 เมษายน 2560 http://www.arts.su.ac.th/ojs/public/site/images/a/ppy.png Win 2008 คลิก
243 2 เมษายน 2560 http://www.law.cmu.ac.th/ojs/public/site/images/a/ppy.png Linux คลิก
244 2 เมษายน 2560 http://www.veine5.ac.th/bigbom.php Linux คลิก
245 2 เมษายน 2560 http://www.lp2.go.th/km/data/usericon/25600402_154136_3665 Linux คลิก
246 2 เมษายน 2560 http://www.manangdalam.go.th/poop.php Linux คลิก
247 2 เมษายน 2560 http://www.baraenue.go.th/poop.php Linux คลิก
248 2 เมษายน 2560 http://www.mkb-ph.go.th/poop.php Linux คลิก
249 2 เมษายน 2560 http://www.bpp436.go.th/poop.php Linux คลิก
250 2 เมษายน 2560 http://nonghang.go.th/poop.php Linux คลิก
ทั้งหมด 2132 รายการ « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 86 Next »