ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
226 2 เมษายน 2560 http://raksasab.ac.th/research.dat Linux คลิก
227 2 เมษายน 2560 http://kanlayanee.ac.th/images/ganteng.txt Linux คลิก
228 2 เมษายน 2560 http://www.pholkrang.go.th/info.php?cat=4 Linux คลิก
229 1 เมษายน 2560 http://bangkokthaispa.net Linux คลิก
230 1 เมษายน 2560 http://www.somapa.ac.th/images/1337.html Linux คลิก
231 1 เมษายน 2560 http://commarts.nation.ac.th Win 2008 คลิก
232 1 เมษายน 2560 http://newsnursr.thalanghospital.go.th/poop.php Linux คลิก
233 1 เมษายน 2560 http://newnursr.thalanghospital.go.th/poop.php Linux คลิก
234 1 เมษายน 2560 http://nursr.thalanghospital.go.th/poop.php Linux คลิก
235 1 เมษายน 2560 http://comservice.thalanghospital.go.th/poop.php Linux คลิก
236 1 เมษายน 2560 http://dch.thalanghospital.go.th/poop.php Linux คลิก
237 1 เมษายน 2560 http://sarabun.thalanghospital.go.th/poop.php Linux คลิก
238 1 เมษายน 2560 http://thalanghospital.go.th/newweb/poop.php Linux คลิก
239 1 เมษายน 2560 http://www.nation.ac.th Win 2008 คลิก
240 1 เมษายน 2560 http://www.msts.ac.th/pwit/poop.php Linux คลิก
241 31 มีนาคม 2560 http://lightbrary.net Linux คลิก
242 31 มีนาคม 2560 http://province.rid.go.th/nongbua/ Linux คลิก
243 31 มีนาคม 2560 http://thakaecity.go.th/images/a.txt Linux คลิก
244 31 มีนาคม 2560 http://laemtanod.go.th/images/a.txt Linux คลิก
245 31 มีนาคม 2560 http://www.tokpromcity.go.th/images/a.txt Linux คลิก
246 31 มีนาคม 2560 http://www.thungkong.go.th/images/a.txt Linux คลิก
247 31 มีนาคม 2560 http://www.thungkhai.go.th/images/a.txt Linux คลิก
248 31 มีนาคม 2560 http://www.thangkwien.go.th/images/a.txt Linux คลิก
249 31 มีนาคม 2560 http://www.klongya.go.th/images/a.txt Linux คลิก
250 31 มีนาคม 2560 http://www.bangnga.go.th/images/a.txt Linux คลิก
ทั้งหมด 2103 รายการ « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 85 Next »