ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
1 25 เมษายน 2560  http://www.coopsurin.com/p.html Unknown คลิก
2 25 เมษายน 2560  http://jaydaystudio.com/p.html Linux คลิก
3 25 เมษายน 2560  http://www.nanongtum.com/p.html Linux คลิก
4 25 เมษายน 2560  http://www.amatawater.com Linux คลิก
5 25 เมษายน 2560  http://arjarnaod03.com/tikus.php Linux คลิก
6 25 เมษายน 2560  http://www.utumponlocal.com/tikus.php Linux คลิก
7 25 เมษายน 2560  http://ycpschool.ac.th/tikus.php Linux คลิก
8 25 เมษายน 2560  http://www.sktw.ac.th Linux คลิก
9 25 เมษายน 2560  http://yaplong.ssk.in.th/images/c.html FreeBSD คลิก
10 25 เมษายน 2560  http://blog.stech.ac.th/index.html Win 2003 คลิก
11 25 เมษายน 2560  http://inms.in.th/portal/images/guardiran.txt Linux คลิก
12 25 เมษายน 2560  http://www.wiangnuer.go.th/icon Linux คลิก
13 24 เมษายน 2560  http://krongtarrakohchang.com//gass.gif Linux คลิก
14 24 เมษายน 2560  http://rayongaircondparts.com/wolf.gif Linux คลิก
15 24 เมษายน 2560  http://www.bandonglp.com/c.html Linux คลิก
16 24 เมษายน 2560  http://www.autisticthai.com/c.php Linux คลิก
17 24 เมษายน 2560  http://www7.djop.go.th/sec.txt Win 2008 คลิก
18 24 เมษายน 2560  http://reg6.kku.ac.th/kku/admin/hrdNews/view.php?id=2014070261688 Linux คลิก
19 23 เมษายน 2560  http://www.dpu.ac.th/maps/news.php Linux คลิก
20 23 เมษายน 2560  http://www.enconfund.go.th/content/ Linux คลิก
21 23 เมษายน 2560  http://www.pic.ac.th/main/data/ Linux คลิก
22 22 เมษายน 2560  http://www.mgpharma.co.th/images/st4r.txt Linux คลิก
23 21 เมษายน 2560  http://www.nonkhoubon.go.th/c.html Linux คลิก
24 20 เมษายน 2560  http://kweb02.klaeng.ac.th/web/ Linux คลิก
25 17 เมษายน 2560  http://www.tanasiam.co.th/img/!.html Linux คลิก
ทั้งหมด 1987 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 80 Next »