ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
1 26 มิถุนายน 2560 http://www.rotarychanthaburi.org/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
2 26 มิถุนายน 2560 http://sobpad.org/web1/file_editor/AmoHassan.txt Linux คลิก
3 23 มิถุนายน 2560 http://qascidru.org//save/media/delete_me.jpg Linux คลิก
4 23 มิถุนายน 2560 http://app.qascidru.org//save/media/delete_me.jpg Linux คลิก
5 22 มิถุนายน 2560 http://tci-thaijo.org//public/site/images/ccocot/bc0de_720.gif Linux คลิก
6 21 มิถุนายน 2560 http://gma2t.wlannet.net/kkk.jpg Win 2003 คลิก
7 18 มิถุนายน 2560 http://krubaiyhok.net/1998.gif Linux คลิก
8 18 มิถุนายน 2560 http://km.reo15.net/adrix.gif Linux คลิก
9 17 มิถุนายน 2560 http://sadathailand.org/wp-content/Pal.html Linux คลิก
10 7 มิถุนายน 2560 http://aaa-edu.net Linux คลิก
11 1 มิถุนายน 2560 http://www.ssmwiki.org/images/Legion.html Linux คลิก
12 1 มิถุนายน 2560 http://www.artsmania.net/wp-content/Legion.html Linux คลิก
13 1 มิถุนายน 2560 http://www.trironk.net/smf/Legion.html Linux คลิก
14 1 มิถุนายน 2560 http://www.lekky-one.net/document/Legion.html Linux คลิก
15 1 มิถุนายน 2560 http://www.forensicchula.net/joomla/Legion.html Linux คลิก
16 24 พฤษภาคม 2560 http://www.tngprofessionalgroup.co.th/chj.php Linux คลิก
17 24 พฤษภาคม 2560 http://www.udonspecial.ac.th/chj.php Linux คลิก
18 24 พฤษภาคม 2560 http://www.lvc.ac.th/chj.php Linux คลิก
19 24 พฤษภาคม 2560 http://www.immigrationdiv6.go.th/news/detail/214 Linux คลิก
20 24 พฤษภาคม 2560 http://www.inlandfisheries.go.th/research/ Win 2008 คลิก
21 24 พฤษภาคม 2560 http://www.osmsouth-border.go.th/frontpage Linux คลิก
22 24 พฤษภาคม 2560 http://www.rmscsongkhla.go.th/frontpage Linux คลิก
23 24 พฤษภาคม 2560 http://www.jatropha.center.ku.ac.th Linux คลิก
24 24 พฤษภาคม 2560 http://bungkaew.go.th/readme.htm Linux คลิก
25 24 พฤษภาคม 2560 http://heiler-siam.co.th/index.php Linux คลิก
ทั้งหมด 2132 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 86 Next »