ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
1 26 เมษายน 2560 http://www.thajumpa.go.th/slideshow/1493211373.jpg Linux คลิก
2 26 เมษายน 2560 http://smpharma.co.th/xx.txt Win 2008 คลิก
3 26 เมษายน 2560 http://www.sakon-pao.go.th/allbumfb/1493212644.jpg Linux คลิก
4 26 เมษายน 2560 http://www.sangkho.go.th/allbumfb/1493216204.jpg Linux คลิก
5 26 เมษายน 2560 http://www.dopasakonnakhon.go.th/allbumfb/1493213117.jpg Linux คลิก
6 26 เมษายน 2560 http://www.awat.ac.th/c.php Linux คลิก
7 26 เมษายน 2560 http://www.nongborlocal.go.th/allbumfb/1493216399.jpg Linux คลิก
8 26 เมษายน 2560 http://www.takesa2.go.th/adr.htm Win 2008 คลิก
9 25 เมษายน 2560 http://www.saccl-phrae.net/p.html Linux คลิก
10 25 เมษายน 2560 http://www.coopsurin.com/p.html Unknown คลิก
11 25 เมษายน 2560 http://jaydaystudio.com/p.html Linux คลิก
12 25 เมษายน 2560 http://www.nanongtum.com/p.html Linux คลิก
13 25 เมษายน 2560 http://www.amatawater.com Linux คลิก
14 25 เมษายน 2560 http://arjarnaod03.com/tikus.php Linux คลิก
15 25 เมษายน 2560 http://www.utumponlocal.com/tikus.php Linux คลิก
16 25 เมษายน 2560 http://ycpschool.ac.th/tikus.php Linux คลิก
17 25 เมษายน 2560 http://www.sktw.ac.th Linux คลิก
18 25 เมษายน 2560 http://yaplong.ssk.in.th/images/c.html FreeBSD คลิก
19 25 เมษายน 2560 http://blog.stech.ac.th/index.html Win 2003 คลิก
20 25 เมษายน 2560 http://inms.in.th/portal/images/guardiran.txt Linux คลิก
21 25 เมษายน 2560 http://www.wiangnuer.go.th/icon Linux คลิก
22 24 เมษายน 2560 http://krongtarrakohchang.com//gass.gif Linux คลิก
23 24 เมษายน 2560 http://rayongaircondparts.com/wolf.gif Linux คลิก
24 24 เมษายน 2560 http://www.bandonglp.com/c.html Linux คลิก
25 24 เมษายน 2560 http://www.autisticthai.com/c.php Linux คลิก
ทั้งหมด 2010 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 81 Next »