ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บทความเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และความรู้ด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ลำดับ บทความและผู้เขียน จำนวนเปิดดู ดาวน์โหลด
1
บทความ:
 เขียน firewall Rules 1 rule = 194 rules ป้องกันการบุกรุกจากต่างประเทศ
ผู้เขียน:
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
วันที่เขียน:
 10 พฤศจิกายน 2559
750 PDF
2
บทความ:
 Linux command ในการค้นหาไฟล์ที่ถูกบุกรุกด้วย (grep)
ผู้เขียน:
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
วันที่เขียน:
 9 พฤศจิกายน 2559
543 PDF
3
บทความ:
 สร้างความปลอดภัย DNS ของท่านด้วย DNSSEC เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด
ผู้เขียน:
 สุชิน เขียวเนตร
วันที่เขียน:
 9 พฤศจิกายน 2559
412 PDF
4
บทความ:
 10 สุดยอดเทคโนโลยี IT แห่งปี 2017 Top 10 Strategic Technology Trends for 2017
ผู้เขียน:
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
วันที่เขียน:
 2 พฤศจิกายน 2559
427 PDF
5
บทความ:
 รับมือ Hacker ใช้เทคนิค brute-force เล่นงานเรา Brute force Attacking from hackers
ผู้เขียน:
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
วันที่เขียน:
 1 พฤศจิกายน 2559
733 PDF
6
บทความ:
 DNS แบบสมดุลงาน (รองรับโหลดมหาศาล) Load Balancing Domain Name Service (DNS)
ผู้เขียน:
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
วันที่เขียน:
 1 พฤศจิกายน 2559
917 PDF
7
บทความ:
 10 สุดยอดเครื่องมือที่ใช้บุกรุกเครือข่าย 2016 (Top 10 Hacker Tools 2016)
ผู้เขียน:
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
วันที่เขียน:
 31 ตุลาคม 2559
1355 PDF
8
บทความ:
 Hacker มาจากประเทศไหน รู้ไปทำไม? (Where are you come from, Hacker? and Why?)
ผู้เขียน:
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
วันที่เขียน:
 24 ตุลาคม 2559
780 PDF

      ขอกำลังใจให้นักเขียน หากบทความนี้เป็นประโยชน์สำหรับท่าน ผู้อื่น และองค์กร เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง อาจารย์ฝากเผยแพร่บทความ หรือจะกรุณาติด Banner รูปนี้ที่เว็บหน่วยงานท่านด้วยครับ คลิก ขอบคุณครับ