ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


รายการโดเมนในประเทศไทยที่โดนเจาะระบบทั้งหมด และเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค้นหาจากโดเมน:  
ลำดับ วันที่ โดเมน OS ดู
1 23 ธันวาคม 2560 http://ced.kmutnb.ac.th/id.php Linux คลิก
2 23 ธันวาคม 2560 http://cri.nfe.go.th/t.html Win 2012 คลิก
3 22 ธันวาคม 2560 http://ppat.or.th Linux คลิก
4 22 ธันวาคม 2560 http://division5.immigration.go.th/README.txt Linux คลิก
5 20 ธันวาคม 2560 http://www.chumphae.ac.th/main///hama.gif Linux คลิก
6 20 ธันวาคม 2560 http://www.anubanpabon.ac.th/client/ Linux คลิก
7 20 ธันวาคม 2560 http://www.laemrat.ac.th/client/ Linux คลิก
8 20 ธันวาคม 2560 http://www.nmpschool.ac.th/client/ Linux คลิก
9 20 ธันวาคม 2560 http://thaitec.ac.th/client/ Linux คลิก
10 20 ธันวาคม 2560 http://www.fasai.ac.th/client/ Linux คลิก
11 20 ธันวาคม 2560 http://www.mys.ac.th/client/ Linux คลิก
12 20 ธันวาคม 2560 http://www.bwn2.ac.th/client/ Linux คลิก
13 20 ธันวาคม 2560 http://www.wwnk.ac.th/client/ Linux คลิก
14 20 ธันวาคม 2560 http://www.pptech.ac.th/client/ Linux คลิก
15 20 ธันวาคม 2560 http://www.ddj.ac.th/client/ Linux คลิก
16 19 ธันวาคม 2560 http://siamrock.co.th/index.php Linux คลิก
17 19 ธันวาคม 2560 http://nakhonsawanpolicestation.go.th/images/d.gif Win 2008 คลิก
18 19 ธันวาคม 2560 http://www.utd.ac.th/utdschool/components/001.txt Linux คลิก
19 17 ธันวาคม 2560 http://155.in.th/t.html Linux คลิก
20 17 ธันวาคม 2560 http://www.huahin.ac.th/eg.html Linux คลิก
21 24 พฤศจิกายน 2560 http://moc2.rid.go.th/cli/index.html Linux คลิก
22 24 พฤศจิกายน 2560 http://narung-sao.go.th/usronline.txt Linux คลิก
23 24 พฤศจิกายน 2560 http://chumphonburicity.go.th/usronline.txt Linux คลิก
24 24 พฤศจิกายน 2560 http://kokmakham.go.th/usronline.txt Linux คลิก
25 24 พฤศจิกายน 2560 http://yabhuana.go.th/usronline.txt Linux คลิก
ทั้งหมด 2157 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 87 Next »